Skip to Content

CALENDARIO RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2018

Estimadas familias:

Comunicamos o inicio do proceso de renovación parcial do consello escolar deste centro.

O día 06 de novembro na reunión da xunta electoral, ademáis de constituirse como tal, determinouse o calendario electoral que pasamos a notificar:

  • 07 de novembro: Exposición do censo electoral no taboleiro do colexio.

  • Do 07 ao 16 de novembro: Presentación de candidaturas no colexio de 08:50h a 10:30h.

  • 19 de novembro: Admisión e proclamación de candidaturas e constitución das mesas electorais.

  • 21 e 22 de novembro: Período de reclamacións e resolución das mesmas, de 08:50h a 10:30h, no colexio.

  • 27 de novembro: Eleccións profesorado. De 16:00h a 17:00h, no colexio.

  • 28 de novembro: Eleccións nais/pais ou titores legais. De 08:50h a 13:50h, no colexio.

  • 29 de novembro: Proclamación de candidatas e candidatos elexidos.

  • 04 de decembro: Constitución do consello escolar.

 

En Fontes, a 06 de novembro de 2018.

A directora e presidenta da Xunta Electoral

 Mª Lourdes Fernández Ruiz.

 story | by Dr. Radut