MATEMÁTICAS CO CORPO

En mates no tema de figuras planas decidimos baixar ao patio a practicar un pouco e nós mesmos facer matemáticas ....convertímonos en diámetro, círculo, circunferencia, semicírculo, radio, etc.....traballamos en grupo e afianzamos estes contidos.