Skip to Content

RECOMENDACIÓNS PARA O TURISTA

Para saber que facer nós, como turistas, aí van as seguintes recomendacións:

 


1.     Ao planificar a súa viaxe, elixa aqueles provedores que lle ofrezan garantías de calidade e de respecto aos dereitos humanos e ao medio ambiente.

Utilice os recursos naturais, como a auga e a enerxía, con moderación. Lembre que son bens escasos

Trate de minimizar a xeración de residuos. Son unha fonte de contaminación

Cando teña que desfacerse dun residuo, fágao da maneira máis limpa que lle facilite o seu lugar de destino


1.      Nun espazo natural procure que a única pegada que deixe atrás sexa a do seu calzado.


        Se visita ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral ou selvas, infórmese de como facelo para causar o menor impacto posible e non degradalos.

Ao comprar agasallos e recordos busque produtos que sexan expresión da cultura local. Favorecerá a economía dos pobos que lle acollen e a diversidade cultural


1.      Non adquira flora e fauna protexida polo Convenio de Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres (CITES), nin produtos derivados das devanditas especies. É un delito e contribúe á súa extinción.


1.      No seu destino gozar coñecendo a cultura, costumes, gastronomía e tradicións das poboacións locais. Respécteas e achegar a elas, teñen moito que contarlle.

Trate de contribuír coa súa presenza ao desenvolvemento dun turismo responsable e sustentable, construíndo coa súa viaxe un planeta máis saudable e solidario

 

 

 page | by Dr. Radut