Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Espacio adicado ás Letras Galegas
Obxectivos: Acadar as competencias básicas en lingua galega
Adquirir as competencias básicas de quinto curso de E. Primaria.
Neste curso vamos traballar e practicar moito.
Actividades de 3- 4- 5 años infantil.12- 13.
Neste curso iniciámonos no uso daaula virtual.
Curso de práctica no uso da plataforma moodle.
Uso da plaraforma moodle
Neste curso vamos a traballar moito e practicar todo o que aprendamos.
A ver que sae de aquí e o que somos quen de facer entre todos.
o universo de moodle
T.eño que facer ocurso práctico
Curso de moodle
Repositorio de actividades.
Neste curso de MOODLE imos traballar moito...
Grupo de Traballo creado no CEIP de Figueiroa durante o curso 2011/2012.
Forman parte deste grupo: Manola (Uvigo), Marita (apoio infantil), Carmucha (4º Ed Infantil), Chus (4º Ed Infantil), Montse (Inglés), Ángeles (Xefa de Estudos e 5º Primaria), Mª José (Secretaria e 3º de Primaria) e María (5º Ed Infantil)
Educación infantil.
Curso co recursos y actividades para E. Infantil
Curso onde se traballa a PSICOMOTRICIDADE para Educación Infantil
María Blanco en Educación Infantil
Chus Saborido en Educación Infantil.
Recunchiño de Maca....
Este curso créase para dispoñer dun espacio no que amosar que se traballou no CEIP de Figueiroa no PROXECTO DE FORMACIÓN PERMANENTE durante o curso 2012-2013.
CURSO adicado á recopilación de recursos que podemos empregar coas TICs
Curso sobre a AULA VIRTUAL que se desenvolve dentro do PROXECTO DE FORMACIÓN PERMANENTE do CEIP de Figueiroa no curso 2012-2013
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Educación Musical en 4º de Educación Infantil (3 anos)
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Recursos de educación física.
Curso creado a partir da proposta da Biblioteca do centro para o PROXECTO INTEGRAL do curso 2012/2013
imaxe_musicaMÚSICA - MÚSICAS

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)