XUNTARTE 2017 sticky icon

     

- Entrar como convidado

- Aceptar

Benvida sticky icon

CEIP Eusebio da Guarda

O CEIP Eusebio da Guarda é un centro público de ensino onde se ofertan as ensinanzas de Educación Infantil e Primaria.

Pronunciation and Phonetics

 

Webs de interese sobre pronunciación e fonética inglesa: 

Novos enlaces a webs para aprender e disfrutar do Inglés.

Para empezar, National Geography ofrécenos xogos sobre a Natureza: