Documentos

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Neste apartado atoparedes a información relativa ás programacións didácticas do curso:

LEXISLACIÓN

- DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

- DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.

 

EDUCACIÓN INFANTIL

- Programación didáctica de Educación Infantil Globalizada 2018/19

- Programación didáctica de Educación Infantil: Inglés 2018/19

- Programación didáctica de Educación Infantil: Relixión Católica 2018/19

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

- Programación didáctica 1º Educación Primaria 2018/19

- Programación didáctica 2º Educación Primaria 2018/19

- Programación didáctica 3º Educación Primaria 2018/19

- Programación didáctica 4º Educación Primaria 2018/19

- Programación didáctica 5º Educación Primaria 2018/19

- Programación didáctica 6º Educación Primaria 2018/19

 

- Programación didáctica de Lingua Estranxeira: inglés 2018/19

- Programación didáctica de Educación Artística (Musica) 2018/19

- Programación didáctica de Educación Artística (Plástica 1º e 2º) 2018/19

- Programación didáctica de Educación Artística (Plástica 4º) 2018/19

- Programación didáctica de Educación Artística (Plástica 5º e 6º) 2018/19

- Programación didáctica de Educación Física 2018/19

- Programación didáctica de Relixión Católica 2018/19

- Programación didáctica Valores Sociais e Cívicos (1º e 3º E. Primaria) 2018/19

 

Distribuir contido