ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018

Segundo a Resolución  conxunta  do  25  de  setembro  de  2018  da  Dirección  Xeral  de  Recursos Humanos  e  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación Profesional  e  Innovación  Educativa que establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros   docentes   sostidos   con   fondos   públicos iníciase o proceso de renovación parcial.

No noso centro procede a renovación parcial de dous membros da representación das familias e de tres membros da representación do profesorado.

Pincha na imaxe para máis información: