3º Curso EP

ACTIVIDADES RECOMENDADAS TERCEIRO DE PRIMARIA

 NOTA IMPORTANTE:

 

 NOTA IMPORTANTE:

MÁNDANSE AS TAREFAS PARA A SEMANA COMPLETA: ESTÁN ESPECIFICADAS POR DÍAS. RECOMÉNDASE SEGUIR O HORARIO DA CLASE. DE MOMENTO DECIDIUSE MANDAR SÓ MATERIA PARA AS LINGUAS, MATEMÁTICAS E PLÁSTICA.
ESTAMOS PENDENTES DAS INSTRUCCIÓNS DA CONSELLERÍA. EN CANTO SE SEPA ALGO POÑERÉMONOS EN CONTACTO. DE MOMENTO SEGUIMOS COAS TAREFAS. IDE POUCO A POUCO E SEN AGOBIOS. SE ALGUNHA ACTIVIDADE NON DERA TEMPO OU RESULTARA DE DIFÍCIL COMPRENSIÓN NON DESESPEREDES QUE XA SE FARÁ. 
 
 

 

 SOCIAIS

NATURAIS

LENGUA

 CASTELLANA

LINGUA

GALEGA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN

FÍSICA

INGLÉS
PLÁSTICA MÚSICA RELIXIÓN

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Avaliación individualizada de 3ºEP

Os días 23 e 24 de maio terá lugar unha proba diagnóstica  para todo o alumnado de terceiro curso de educación primaria. As competencias claves a avaliar serán a lingüística e a matemática. Son probas que non precisan de ningún tipo de preparación específica e que o resultado non ten repercusión nas notas do alumnado. O obxectivo é meramente diagnóstico.

Para o alumnado de 6ºEP non haberá probas este curso, xa que o noso colexio non foi seleccionado.

 

Distribuir contido