Actualidade

REUNIÓN COAS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 4º CURSO (3 ANOS) DE EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

     Estimadas familias:

      A reunión de inicio de curso coas familias do alumnado do 4º curso (3 anos) de educación infantil, terá lugar o vindeiro XOVES, 6 de setembro de 2018, ás 16:30 horas no Salón de Usos Múltiples. Na citada reunión farase entrega do Calendario do Período de Adaptación, así como da explicación do procedemento de aplicación.

    Asistirán á reunión, o equipo directivo, as mestras titoras de cada un dos grupos, a mestra de apoio e representantes da ANPA Milnen@s.

       Prégase a asistencia sen nenos e nenas para facilitar o bo desenvolvemento da sesión.

A Dirección.

Proxectos finais cos robots

Durante o último trimestre os nenos/as de 4º e 5º estiveron traballando nos seus proxectos finais para os que utilizaron os mBot para desenvolver actividades con diversos obxectivos. O mércores 20 de xuño compartiron os seus traballos co alumnado de Educación Infantil.

Os nenos de 4º A e B deseñaron diversos xogos cos que aprender a sumar, as cores ou os números...para o alumnado de 6º de E.I. Utilizaron os sensores sigueliñas, de luz, ultrasónico, ademais dos actuadores de movemento, os leds de cores e as matrices led.

Os grupos desenvolveron:

  • Xogo de operacións, no que o robot avanzaba se o resultado que daban á suma  era correcto e retrocedía se era incorrecto. O obxectivo era chegar á meta.
  • Seguídeme!, no que o robot tiña predefinidos percorridos e os nenos/as tiñan que facer unha ringleira e seguilo.
  • Robot discoteca, cando detectaba un determinado nivel de luz o robot reproducía unha música e comezaba a moverse.
  • Teclados, varios robot permitían desenvolver un teclado acendendo luces con cada nota.
  • Robot prudente, no que percorría unha rúa e detíase cando unha persoa cruzaba polo paso de peóns.
  • Aprendemos cores e números, cando se di un número ou cor hai que levantar o cartón e o robot se despraza e se detén diante del, para logo retroceder agardando outro obxectivo.

  • Robot saúdo, o robot saúda a través da matriz led e logo a través do ordenador saúdaos chamándoos polo seu nome.
  • Aprendemos os animais. No taboleiro hai uns cartóns coas imaxes e nomes de animais, cando soa a voz dun animal teñen que sinalalo e se é correcto o robot proxecta na matriz led unha cara alegre e luz verde, se non é correcta unha cara triste e luz vermella.

 

 

 

Os nenos/as de 5ºA elaboraron catro contos para os que prepararon primeiro os escenarios e logo programaron os robots para que os percorresen utilizando os sensores sigueliñas. O mércores 20 exerceron de irmáns maiores cos nenos/as de 4º E.I., este foi o resultado:

Grazas pola implicación no proxecto tanto por parte dos nenos/as, como por parte das titoras/es.

Moitas grazas!

CIRCULAR FIN DE CURSO 2017-2018

Estimadas familias:

Entradas e saídas

A partires de mañá martes día 19 de xuño de 2018, todo o alumnado de educación primaria entrará no recinto escolar de xeito habitual, bordeando o edificio de educación primaria ata chegar ao patio cuberto. Queda anulada a entrada pola porta principal do colexio. Á hora da saída ao remate das sesións lectivas farase coma sempre.

Os aseos de alumnado do patio cuberto poderán usarse tamén a partires de mañá martes día 19 de xuño.

Festa Fin de Curso ANPA Milnen@s

A Festa de Fin de Curso terá lugar mañá martes día 19 de xuño de 2018, de acordo aos seguintes horarios:

* 9:15 h. a 10:45 h. educación infantil.

* 11:00 h. a 12:15 h. 1º, 2º e 3º cursos de educación primaria.

* 12:30 h. a 13:45 h. 4º, 5º e 6º cursos de educación primaria

Aos efectos de participar nos inchables da Festa de Fin de Curso recomendámoslles que todo o alumnado veña con calcetíns, crema de protección solar e gorra para permanecer no exterior.

Fin de Curso

Con motivo do derradeiro día lectivo realizaremos o xoves día 21 de xuño, un Día de Convivencia, coa saída a pé de todo o persoal ao Parque do Monte de San Pedro para facer unha merenda conxunta e uns bailes para amenizar a xuntanza. O alumnado de maior idade acompañará ao alumnado de menor idade baixo a supervisión dos docentes. O alumnado deberá vir con protección solar e gorra para permanecer no exterior. Nos vindeiros días todo o alumnado do colexio recibirá un agasallo da ONG Axuda en Acción consistente nunha mochila solidaria que poderá empregar para a saída ao Monte de San Pedro, poñéndolle o nome de cada alumno para evitar confusións.

O horario previsto será de 9:30 h. a 12:00 h. aproximadamente.

O xoves 21 de xuño finaliza o actual curso 2017-2018. A entrega de boletíns de cualificacións ao alumnado será o 21 de xuño con carácter xeral.

O venres 22 de xuño entre as 9:30 e as 10:30 h. o resto do profesorado atenderá ás familias que así o soliciten. Agás na titoría de EP5ºC que será o luns día 25 de xuño de 10:00 a 11:00 h.

O venres 29 de xuño de 10 a 12:00 h. os titores de 6º curso de primaria entregarán ás familias do alumnado a documentación oficial nas respectivas titorías.

O prazo de reclamacións das cualificacións remata o venres 29 de xuño.

Libros de texto

Na páxina web do centro e no taboleiro de anuncios está publicada a listaxe de libros de texto para o vindeiro curso.

O día 22 de xuño remata o prazo para solicitar, na Secretaría do Centro, as axudas da Xunta para comprar os libros de texto de 1º e 2º, e/ou solicitar Fondolibros para 4º, e/ou cheque para material escolar para Primaria.

A entrega de libros de 4º EP deberá realizarse antes de finalizar as clases o día 21 de xuño por parte de tódolos alumnos beneficiarios de Fondolibros, que entegarán aos titores, os libros recibidos ao inicio de curso.

Entrega de “Vales”

Do día 10 ata o 20 de xullo, poderanse recoller na Secretaría, en horario de 10 a 13 h. os cheques solicitados para os libros de 1º e 2º e os de compra do material escolar.

O 12 de xullo publicaremos a listaxe provisional de beneficiarios dos libros de 4º EP para o vindeiro curso. As listaxes definitivas publicaranse o día 20 de xullo. Estes libros entregarémolos ao alumnado o día 12 de setembro nas respectivas aulas.

A Secretaría do colexio estará aberta ao público desde o día 1 ata o 20 de xullo no horario de 10 a 13 h.

Durante os meses de verán o Concello da Coruña ten previsto reformar os xogos infantís para adaptalos á normativa actual. Podedes obter información na web do colexio:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipemiliapardobazancoruna/

e utilizando o correo electrónico:

ceip.emilia.pardo.corunha@edu.xunta.es

As clases do vindeiro curso 2018–2019, comezarán o mércores 12 de setembro as 9:00 h.

Aproveitamos para despedir afectuosamente ao alumnado e as familias, que por diferentes motivos deixan o Colexio, especialmente aos de sexto de primaria, desexándolles a todos moita sorte na nova etapa que iniciarán en setembro.

Por último, desexamos tamén a todos e todas un feliz verán, e esperamos seguir contando coa vosa colaboración e participación no vindeiro curso 2018-2019.

 

A Coruña, 18 de xuño de 2018

A dirección

VISITAMOS O BARCO DO IEO: "RAMÓN MARGALEF"

O día 19 de abril de 2018 o alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria tivo a oportunidade de visitar o barco do Instituto Español de Oceanografía: "RAMÓN MARGALEF", que estivo amrrado no peirado do porto coruñés.

O buque oceanográfico Ramón Margalef celebrou tres días de portas abertas no porto de A Coruña dentro dos actos conmemorativos do 50º aniversario do Centro Oceanográfico de A Coruña.

Durante a visita, perfectamente organizada polos responsables do IEO con sede en A Coruña, o alumnado puido escoitar de primeira man as diferentes actividades que desenvolven os profesionais que traballan neste buque. Repartidos en 5 grupos o alumnado puido visitar as seguintes zonas do barco. 

 

Comezaron a visita pola cabina de mando, que combina instrumentos tradicionais con outros de tecnoloxía moderna e pantallas multifunción, ata o punto de recordar a cabina dun avión moderno. De feito o Ramón Margalef non conta con roda de timón senón que os seus dous timóns contrólanse mediante sendos joysticks, se ben normalmente emprégase un só que actúa como mestre.

 

A segunda parada foi o laboratorio de acústica, que se pode considerar como o centro neurálxico do Ramón Margalef, pois desde aí contrólanse as distintas sondas e sensores que este leva, en especial o sonar. Estos sonares lle permiten determinar cando está pasando sobre un banco de peixes,  ou o tipo de fondo sobre o que navegan e o seu relevo, o que permite ao Ramón Margalef crear cartografías mariñas co máximo grado de precisión.

Os laboratorios de a bordo, que se dividen en secos e húmidos, contan cunha infraestructura básica se equipan antes de cada campaña en función dos obxectivos desta.

 

Coa información recopilada polos sensores CTD de a bordo os científicos deciden onde tomar mostras, xa sea mediante rosetas, pescando, con redes para o muestreo de plancton, ou cunhas pequeas dragas capaces de recoller mostras do fondo. As rosetas son uns dispositivos que levan unha serie de botellas para a toma de mostras a distintas profundidades e uns sensores que van trazando unha gráfica de conductividad, temperatura e fluorescencia según vaian siendo baixadas ata o fondo ou ata unha profundidade determinada.

 

 

 

VER GALERÍA DE IMAXES

Música electrónica

Como obxectivo deste primeiro curso de implementación do programa BOTalle imaxinación, que está adicado á utilización da robótica de xeito trasnversal e como apoio a outras áreas, era que o alumnado coñecese os actuadores e sensores básicos dos que se compón o robot mBot, que se nos proporcionou ao adherirnos a este proxecto, e a utilización do programa mBlock como medio de comunicación co dispoisitivo. Para conseguilo planeamos distintos retos que motivasen á aprendizaxe destes aspectos específicos, pero que tamén necesitasen da aplicación doutras aprendizaxes que se adquiriran nas distintas áreas do currículo.

No último reto que desenvolvimos tratamos o achegamento ao sensor ultrasónico, que se encarga de medir distancias desde o sensor ata un obxecto determinado. Esta capacidade a atopamos na natureza en animais como o morcego e os cetáceos, e que coñecemos co nome de ecolocalización. Mediante a utilización do sensor os distintos grupos tiñan que conseguir que o seu teclado virtual reproducise unha melodía.

Para a realización deste teclado musical primeiro no grupo tiñan que repartirse as distintas funcións, unha foi a elaboración do teclado físico nunha folla de papel e outra a creación do programa que permitise analizar os datos suministrados polo sensor e transformalos en notas musicais. Finalmente ofrecerían un "concerto" coas melodías de cada grupo, na que optaron, pese a que se lles ofrecía unha como exemplo, por crear a súa propia ou tocar unha que xa coñecían. Este reto foi recollido do canal Youtube de JuegosRobótica.es

Nos distintos retos propostos tratamos que os conceptos de robótica estivesen relacionados co traballo noutras áreas e contribuísen á consecución das  diferentes competencias. Deste xeito, a través desta actividade, ademais da competencia dixital, tamén abordamos a competencia matemática, na utilización das unidades de medida, realizando medicións, cálculos sinxelos e utilizando operadores como "menor ou maior que..."; a competencia lingüística, mediante a tradución do texto coas instrucións do programa a través de mBlock; as competencias sociais e cívicas, chegando a acordos dentro do grupo a través do diálogo e distribuíndo as distintas funcións; a conciencia e expresións culturais, mediante a creación de melodías utilizando a escala musical, coñecendo a notación americana, e creando teclados musicais en función do seu gusto estético.


 

Esta foi a presentación que se usou co alumnado para guiar o proceso de solución do reto e que facilitou tanto a comprensión como a realización do programa. Aínda que se propoñía unha melodía como exemplo, todos os grupos optaron pola creatividade ou pola memoria para probar o funcionamento do teclado. Neste vídeo observaredes algúns dos momentos destas sesións e as melodías interpretadas polos nenos/as de 5º de E.P.

Tras coñecer e aprender o funcionamento dos actuadores e sensores básicos, os grupos das aulas de 4º e 5º E.P. terán que deseñar e elaborar un proxecto no que apliquen o aprendido ou, se é necesario, afonden máis en determinados aspectos (novos sensores, novos bloques de programación, novas aplicacións...). Nestes últimos retos os propios grupos serán os que regulen a esixencia e dificultade das actividades. 

Estade atentos ás propostas que xurdirán desde as aulas!

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS DO COLEXIO - OBRAS DE MELLORA DOS ASEOS NO PATIO CUBERTO DE PRIMARIA

Estimados pais:

 O vindeiro luns día 23 de abril de 2018, darán comezo os obras de mellora e acondicionamento dos aseos do alumnado no patio cuberto de educación primaria. Con tal motivo as entradas e saídas do alumnado de educación primaria realizaranse do seguinte xeito:

* ENTRADAS (8:50-9:10 h.):

Todo o alumnado de educación primaria entrará no colexio pola fachada principal, empregando as portas situadas no lado esquerdo ao carón da porta da biblioteca e conserxería, dirixíndose directamente ata o patio cuberto traseiro, onde formarán as filas por curso e grupo.

O resto do alumnado de educación infantil continuará entrando como ata agora, seguindo os accesos situados entre a liña amarela e o valado do recinto escolar.

* SAÍDAS (14:00-14:10 h.):

A recollida do alumnado de educación primaria realizarase ao igual que ata agora. O alumnado de 1º-2º cursos será recollido polos seus familiares no patio cuberto. O resto dos cursos sairán pola porta principal do colexio. As familias do alumnado de 1º-2º cursos deberán rodear o edificio de educación primaria ata chegar ao patio cuberto empregando o acceso pola parte traseira do colexio, realizando o camiño de volta polo mesmo acceso acompañado dos seus fillos.

O alumnado que asista ao comedor escolar formará filas no Salón de Usos Múltiples como ata agora, pero a saída cara o comedor realizarase polas portas da fachada principal.

* SAÍDAS DO COMEDOR ESCOLAR (16:00 h.):

O alumnado que asista ao comedor escolar esperará no patio cuberto de primaria a chegada dos seus familiares, que deberán rodear o edificio de educación primaria ata chegar ao patio cuberto empregando o acceso pola parte traseira do colexio.

USO ALTERNATIVO DE ASEOS

Durante o tempo que duren as obras o alumnado empregará durante o horario lectivo os aseos de cada un dos andares do edificio de primaria antes e despois do recreo baixo a supervisión do profesorado.

Durante o horario de comedor escolar o alumnado empregará os aseos situados no aulario infantil ao carón do comedor escolar baixo a supervisión dos monitores de comedor.

Esperamos contar coa súa colaboración cumprindo as normas establecidas. 

A Coruña, 19 de abril de 2018

A DIRECCIÓN

 

Novidades robóticas

Debido á demanda para asistir ao obradoiro da "man robótica" tivemos que programar novas edicións para que todo o alumnado que desexaba aprender a facer este "aparello" o puidese facer. Os primeiro grupo irá durante esta semana, xa que os nenos/as de 4ºB acudirán á aula creativa, para isto contaremos coa axuda de nenos/as de 4ºA que foi o primeiro grupo que participou nesta experiencia, aos cales queremos agradecer a súa implicación e colaboración para que outros alumnos/as aprendan con vós. Moitas grazas a Esther, Gorka, Iago e Verónica. A próxima semana será a quenda do alumnado de 5ºA.

Aproveitamos para anunciarvos que o 27 de abril para as aulas de 3º E.P. e o 2 de maio para as aulas de 5º E.P. desenvolverase no centro un obradoiro que combina a educación ambiental coa robótica, na que os nenos/as descubrirán como xestionar os residuos de xeito responsable a través de retos cos WeDo 2.0 de Lego. Posteriormente poderase particpar nun concurso no que se compartan ideas entre os diferentes centros participantes para reciclaxe e o cuidado do medio ambiente.

A actividade é gratuita, podedes obter máis información na web do proxecto http://www.planetalimpio.es/ e está promovida pola Fundación Prosegur.

Distribuir contido