Profesional

PROTOCOLOS EDUCATIVOS, PERMISOS, CONVENIOS...

Estimados/as compañeiros/as:

Nesta páxina publicaremos tódalas informacións relativas aos diferentes Protocolos Educativos, Permisos do Profesorado e modelos para solicitalos, Convenios de Colaboración con outras entidades, orientacións recibidas da Inspección Educativa e Consellería de Cultura, Educación e O. U.

 

PROTOCOLOS PERMISOS PROFESORADO CONVENIOS CONSELLERÍA DE CULTURA/EDUCACIÓN
Lei de Convivencia Orde do 29 de xaneiro de 2016 Axuda en Acción 2015-2016 Carta sobre Medio Natural
Decreto de Convivencia Resolución do 24 de febreiro de 2016  Proxecto IncluyE+D

“FORMACIÓN ABERTA NA REDE: "O currículo na aula"

Modelos do Procedemento Corrector Anexo II Autoeditable Convenio COGAMI Avaliacións individualizadas en educación primaria
Orientacións do Procedemento Corrector Anexo IV Autoeditable  Convenio Clube Deportivo Los Rosales Comunicación propiedade intelectual
Protocolo de Acoso e Ciberacoso Escolar Anexo V Autoeditable

 Axuda en Acción

2016-2017

 I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020
Protocolo de Urxencias Sanitarias e Enfermidades Crónicas  Circular  1/2006 sobre accidentes en acto de servizo    
Anexos Protocolo de Urxencias Sanitarias e Enfermidades Crónicas      
Addenda Diabete      
Anexos Addenda de Diabete      
Protocolo de Atención Educativa Domiciliaria      
Protocolo de consenso sobre TDAH      
Protocolo de Absentismo Escolar      

Instrucións 31 de xaneiro sobre absentismo escolar

 

     

       Resultados Cuestionarios  Convivencia  CEIP Emilia Pardo Bazán Curso 2015-2016

     

Protocolo Protección de Datos

     

Tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA)

     

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá

     

 Protocolo Identidade de Xénero

     

MANUAL DE USO DA APLICACIÓN ABALAR PARA AS FAMILIAS E O PROFESORADO

 

FAMILIAS

Podedes consultar unha guía moi sinxela de como instalar e empregar a ferramenta de comunicación ABALAR premendo na seguinte imaxe. Se preferides a guía completa tédela aquí.

PROFESORADO

A guía do profesorado pode ser consultada no seguinte enlace 

ABALAR MÓBIL3_0.png

XORNADAS DE ATENCIÓN ESCOLAR AO ALUMNADO CON ASMA E A ALERXIA ALIMENTARIA

O día 30 de novembro de 2016 tivo lugar no CEIP Emilia Pardo Bazán unha xornada formativa dirixida ao profesorado e persoal de atención complementaria, sobre "ATENCIÓN ESCOLAR AO ALUMNADO CON ASMA E  ALERXIA ALIMENTARIA". Na citada actividade tivemos a sorte de contar con dous especialistas na temática:

* Dona Susana Zas Rey, representante de AEPNAA (Asociación Española de Persoas con Alerxias a Alimentos e Látex).

* Don José D. Moure González, pediatra da Unidade de Alerxia e Neumoloxía Pediátrica do CHUS (Complexo Hospitalario de Santiago).

Na formación participaron ao redor de 20 docentes e PAC do noso centro e outros centros invitados. Durante o desenvolvemento da xornada os asistentes tiveron a oportunidade de coñecer as problemáticas que afectan ao alumnado con asma e intolerancias alimentarias, así como practicar a administración de inxeccións de adrenalina para os casos que o precisen.

 

Distribuir contido