Skip to Content

Aviso legal

Aviso

A utilización do contido e/ou servizos do portal por parte do usuario supón a aceptación expresa das seguintes condicións:

Condicións de uso do portal

O CEIP Emilia Pardo Bazán dependente da Conselleria de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria resérvase o dereito de efectuar modificacións no contido deste portal sen previo aviso, así como da súa configuración e presentación. Este portal pode conter ligazóns a páxinas externas, non sendo a Conselleria de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria responsable do contido das devanditas páxinas externas nin de calquera outro aspecto relacionado coas mesmas. Os textos, imaxes, logotipos e resto de contidos incluídos neste portal son propiedade do CEIP Emilia Pardo Bazán e a Conselleria de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria. Queda prohibida a transmisión, distribución, reprodución ou almacenamento, total ou parcial, agás se se obtén o previo consentimento da Conselleria de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria, e salvo cando se indique o contrario. Para poder instalar ou utilizar calquera software que se atope dispoñible para a súa descarga desde este portal, deben aceptarse previamente os termos do contrato de licenza, se o houbese, que acompañe ou se inclúa no software. O CEIP Emilia Pardo Bazán non se fai responsable dos posibles danos que se puidesen producir polo feito de utilizar versións non actualizadas de navegadores, ou das consecuencias que se puidesen derivar do mal funcionamento do navegador, xa sexa por configuración inadecuada, presenza de virus informáticos ou calquera outra causa allea ó CEIP Emilia Pardo Bazán.

 

Protección de datos de carácter persoal

En cumprimento da L.O. 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,  o CEIP Emilia Pardo Bazán infórmalle que os datos de carácter persoal que nos proporcione ao cumprimentar algún formulario de inscrición, solicitude ou consulta que apareza na presente Web, serán obxecto de tratamento e recolleitos nun ficheiro de datos cuxo responsable é o correspondente órgano superior ou centro directivo da Conselleria de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na propia normativa vixente en materia de protección de datos, pode comunicalo por escrito ao centro ou no Rexistro Xeral da Conselleria de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria. A recollida dos seus datos de carácter persoal leva a cabo coa finalidade principal de poder ofrecer e prestarlle os servizos ofrecidos na presente web. O CEIP Emilia Pardo Bazán fará uso dos datos de carácter persoal facilitados por vostede exclusivamente para as finalidades indicadas. Non compartimos a información fornecida con terceiros salvo esixencia legal ou de procedementos legais, e en ningún caso, vendemos este tipo de información. O CEIP Emilia Pardo Bazán infórmalle que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, segundo o disposto no R.D.1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da L.O. 15/1999.

 

Lexislación aplicable e xurisdición

Este Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei española, sendo competentes para a resolución de calquera conflito derivado ou relacionado co uso deste portal os Xulgados e Tribunais de A Coruña.

Distribuir contido


by Dr. Radut