Montaxe do mBot

 Durante a primeira fase os nenos/as de 4º e 5º realizaron a montaxe  dos robots mBot, de xeito que a través das instrucións do propio fabricante e as elaboradas no centro, ademais do videotitorial o alumnado, seguindo a estrutura do "Folio xiratorio", catalogou as pezas que contiña a caixa, comprobando que non faltaba ningunha e aprendendo novo vocabulario, completou a montaxe dos robots e comprobaron que funcionaban correctamente. Evidentemente houbo erros nas conexións, na posición dos parafusos, pero grazas ao traballo en equipo e ao análise dos problemas que xurdían conseguiron solucionalos na maioría dos casos con axuda mínima dos mestres/as.

Nesta presentación están algún dos momentos nas aulas. 

Bo traballo!