REPARACIÓN DA CUBERTA DO COLEXIO DE PRIMARIA

 

Habendo recibido neste centro a comunicación do Servizo Municipal de Educación do Concello da Coruña, en relación á licitación da obra de reforma da cuberta do edificio de educación primaria, procedemos a darlle publicidade.

Prazo de execución: tres meses.

Orzamento base de licitación: 193.219,95 € (IVE incluído).

Ver anuncio Boletín Oficial da Provincia