Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.

NOVAS INSTRUCCIÓNS

 

Suspensión matrícula oposicións e procesos de admisión

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpense o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

 

  • O acceso ao colexio neste período estará restrinxido. 

  • TAREFAS. O profesorado publicará na web do colexio as tarefas e recomendacións para o alumnado. 

  • E-DIXGAL. O alumnado de 5º e 6º de primaria seguirá recibindo tarefas e actividades a través da axenda e-dixgal.

  • Calquera novedade será publicada nesta web ou comunicada co servizo de abalar móbil aos que rogamos que prestedes atención.