O CEIP EMILIA PARDO BAZAN SERÁ NOVO CENTRO ABALAR

 

 

 

A Consellería de Educación e O. U. acaba de facer pública a relación de centros seleccionados para adscribirse á rede Abalar no curso 2011-2012. Na citada relación aparece o CEIP Emilia Pardo Bazán entre os centros seleccionados. Esto vai supoñer que o noso centro contará no vindeiro curso escolar con importantes equipamentos informáticos para o nivel de 5º curso de educación primaria.

Cada aula dixital contará co seguinte equipamento:

* Un ultraportátil para cada alumno/a.

* Un portátil por aula para o uso dos docentes.

* Unha pizarra dixital interactiva.

* Un proxector.

* Un armario para a carga dos equipos.

* Rede wifi.

O proxecto ABALAR persegue un salto cualitativo e cuantitativo no modelo educativo galego, co fin de mellorar a súa eficiencia nun proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da información e da comunicación en todos os ámbitos educativos.

 

CENTROS SELECCIONADOS