You are hereHISTORIAIS ACADÉMICOS

HISTORIAIS ACADÉMICOS


Os pais/nais/titores legais dos alumnos que remataron 6º curso de E. Primaria promocionando ao instituto poden pasar polas oficinas do centro a partires do luns 29 de xuño para recoller os HISTORIAIS ACADÉMICOS.

Estes documentos orixinais deberanse conservar sempre en propiedade do alumno/a, aportando fotocopias cando lle sexan requeridos para calquera trámite. Para a matrícula no instituto non lle deberán ser requeridos pois, segundo a normativa vixente, o centro remitiralle copias dos mesmos ao instituto correspondente previa petición deste.

Etiquetas