You are hereLIBROS DE TEXTO 2020/2021

LIBROS DE TEXTO 2020/2021


No seguinte enlace publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán no centro para o vindeiro curso escolar 2020/2021.

Ata que se publiquen as listaxes definitivas de axudas concedidas para libros do fondo (3º, 4º) ou para a adquisición de libros (1º, 2º) non se deben mercar os libros de texto.

A partires do 1 de xullo publicarase no taboleiro de anuncios interior do centro a listaxe provisional de admitidos e excluídos na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto e material escolar e a participación no fondo solidario de libros de texto. O 10 de xullo publicaranse as listaxes definitivas.

A partires do día 1 de xullo e ata o 15 de xullo poderán recoller os vales no colexio, en horario de 10:30 a 13:30. Os que non se recollan nese período, entregaranse no mes de setembro.

Os solicitantes con axudas denegadas por erros na documentación, ou os que detecten algún erro no vale, terán 2 días desde a publicación da listaxe provisional para emendar as deficiencias ou remitir a documentación necesaria.

 

Etiquetas