You are hereSOLICITUDE TRANSPORTE - COMEDOR CURSO 2020/2021

SOLICITUDE TRANSPORTE - COMEDOR CURSO 2020/2021


Está aberto o prazo para solicitar os SERVIZOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR ESCOLAR para o curso 2020/2021.

Os alumnos/as que desexen ser usuarios de calquera destes servizos (ou dos dous) deben cumprimentar e presentar no centro o impreso:

No caso de que se solicite praza para o comedor escolar, deberase cumprimentar tamén o impreso:

 

COLABORADORES/AS DO COMEDOR

A partir do 22 de xuño estará aberto o prazo de admisión de solicitudes dos membros da comunidade educativa para actuar como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar durante o curso 2020/2021. Os pais/nais/titores legais que desexen colaborar deberán cubrir o seguinte impreso e presentalo na dirección do centro:

Todos estes impresos tamén están dispoñibles nas dependencias do centro.

 

Etiquetas