Skip to Content

Lingua Inglesa

Viñananos activities

Algunhas actividades en inglés para que fagades na casa cos viñananos: 

  • Pictionaryun debuxa un animal nun folio, o resto teñen que acertar. Poden xogar irmans ou pais. O que acerta debuxa na seguinte ronda. 

  • Touch itDicirlle aos nenos que toquen algo de determinada cor, ou algún obxecto da casa. 

  • Actions: Neste PDF podedes atopar verbos de movementos. Podedes decirlle aos nenos que fagan unha, logo outra... Se lles decides “sit downstand upsit down...” por algunha razón podedes botar así un ou dous minutos sen que se aburran. Outra variante e dicirlles “You can.../You can’t...” (ti podes/non podes) para que teñan que pensar antes se o poden facer ou non.  

  • You are a... : Dicirlle aos nenos que teñen que actuar como un animal, logo como outro, etc. 

  • In/on/under: Dicirlles stand up/sit down/lay down (ponte de pe/séntate/déitateon/in/under (encima/dentro/debaixo) do sofá (the sofa), de cadeiras ( the chair), da cama (the bed) ou dunha caixa (the box). 

  • How are you?: Dicirlle aos nenos que poñan cara de diferentes estados de ánimo: happy (contento)sad (triste)angry (enfadado)tired (canso)sleepy (somnoliento)hot (con calor)cold (con frío)hungry (esfameado)thirsty (con sede)scared (asustado)crazy (tolo). 

  • The animal is...: Preguntarlles de qué cor é algún animal e que digan, por exemplo “The tiger IS orange and black”. 

Viñasmall Activities

A DAY IN THE LIFE OF TEACHER VICTOR

 


First watch THIS VIDEO ABOUT TEACHER VICTOR'S LIFE DURING THE QUARANTINE

 

Then try THIS QUIZ ABOUT THE VIDEO. If you don't get it right the first time, you can try again as many times as you wish!

 

Have a nice weekend!

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

SOME GAMES

 


Aquí tedes algúns xogos para que os nenos practiquen vocabulario no ordenador, tablet ou mobil.

 

FAST VOCAB

 

1. Facer click na ligazon.

2. Escoller un campo semántico: animais, traballos, etc.

3. Arrastrar co dedo ou co rato cada imaxe á palabra que a representa.

 

FAST ENGLISH

 

1. Facer click na ligazon.

2. Escoller un campo semántico: animais, traballos, etc.

3. Escoitar a palabra e seleccionar a imaxe correcta.

 

HANGMAN

 

1. Facer click na ligazon.

2. Escoller un campo semántico: animais, traballos, etc.

3. Escoller vogais (á esquerda) ou consonantes (á dereita) para completar a palabra antes de que se complete o debuxo.

 

CLOTHES GAME

 

1. Facer click na ligazon.

2. Revisar o vocabulario e logo presionar PLAY.

3. Escoitar as frases e seleccionar quen leva cada prenda de vestir: HE (el) ou SHE (ela).

 

ESTA É A PÁXINA onde podedes atopar estos xogos e outros mais. Algúns son sinxelos e outros son mais avanzados.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Oral practice!

 

1. Aquí tedes un montón de vocabulario sobre FROITA, VEXETAIS e COMIDA EN XERAL

2. Aquí tedes como se di ENCÁNTAME; GÚSTAME, NON ME GUSTA e ODIO

3. A actividade consiste en que os nenos vaian a cociña e miren como se din os alimentos que hai nela, e dividilos entre as catro categorías (I love, I like, I don't like and I hate). Se queredes e sabedes facelo, podedes mandar un video dos nenos decindoo dous ou tres exemplos de cada a vinhaenglish@gmail.com

 

__________________________________________________________________________

 

Tres fichiñas:

 

ODD ONE OUT: En cada liña hai tres palabras. Unha delas non casa coas outras. Cal é?

 

BODY PARTS CROSSWORD: Escribir o nome de cada parte do corpo no lugar correspondente (cada debuxo ten un número).

 

FOOD AND DRINKS WORDSEARCH: Primeiro asociar cada comida e bebida co seu número correspondente. Despois buscar as palabras na sopa de letras.

 

__________________________________________________________________________ 

 

QUIZIZZ

 

Instruccións: 

1. Facer click no link 

2. Poñer un nickname ou apodo 

3. Cando pida rexistrarse darlle a "saltar por ahora" ou pechar a ventaniña 

4. Facer o test. Podese facer cantas veces se queira 

Viñamedium Activities

A DAY IN THE LIFE OF TEACHER VICTOR (PART ONE)

 


1. Review: how to tell the time

 

2. Try this short quiz about telling the time to practice 

   

3. Watch THIS VIDEO ABOUT TEACHER VICTOR'S LIFE IN QUARANTINE two or three times (duas ou tres veces)

 

4. After that, try to complete THIS QUIZ ABOUT THE VIDEO. It's very hard, you will have to try three of four times and watch the video many times to get a perfect score (é moi dificil, para sacar una boa puntuación probablemente teñas que intentalo tres ou catro veces e ver o video varias veces).

 

 

HAVE A NICE WEEKEND!

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

TWO SONGS

 

 

We're Going To The Zoo

 

 

1. Listen to THIS AMAZING SONG once ("unha vez").

 

2. Download THIS WORKSHEET ("esta ficha") and do ACTIVITY 1 (put the words under the pictures).

 

3.  Listen to the song AS MANY TIMES AS YOU NEED ("tantas veces como necesites") to complete ACTIVITY 2 (match the beginning and the ending of each sentence with an arrow, "une o comezo e o final de cada frase cunha flecha").

 

 

Don't Put Your Trousers On Your Head

 

 

4. Listen to THIS EQUALLY BUT A BIT MORE COMPLICATED SONG once.

 

5. Download THIS WORKSHEET and do ACTIVITY 1 (put the words under the pictures).

 

6. Listen to the song as many times as you need to complete ACTIVITY 2 (choose the correct word, "escolle a palabra correcta).

 

 

7. Download the lyrics for We're Going To The Zoo and Don't Put Your Trousers On Your Head and try to LEARN THE SONGS ("intenta aprender as cancións"). We will sing them together when we go back to school.

 

8. Here you have the answers for both songs' activities: We Are Going To The Zoo and Don't Put Your Trousers On Your Head.

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Oral practice!

 

Ésta é unha actividade que fixemos na clase de forma escrita. Chegou o momento de pasala á oralidade. A idea é que os nenos practiquen o texto cos seus propios gustos. Logo, que vaian á cociña e graben un video decindo (e mostrando) o que almorzan, xantan e cenan, o que lles gusta e o que non, etc. Se queredes e sabedes como, podedes mandar o video a vinhaenglish@gmail.com

 

__________________________________________________________________________ 

 

Moitos verbos!

 

Neste powerpoint hai un monton de verbos. Que os nenos os miren, que intenten aprender os que ainda non saben e que intenten facer frases con eles. Para saber como se pronuncian, que escriban en google e...

 

 

 

...nese botonciño unha señora pronunciarao. 

 

Cando estedes listos, aquí tedes un quiz sobre eses verbos

 

__________________________________________________________________________ 

Unha fichiña!

Instruccións:

1. Descargar ESTE ARQUIVO. Imprimilo, e se non se pode, abrir no ordenador e facer a actividade nun folio ou libreta.

2. Unir cunha liña cada pregunta coa resposta correcta.

3. Unha vez unidas, ler en voz alta cada pregunta e resposta para practicar.

4. Facer unha redacción sobre un mesmo empregando a estructura da resposta a cada pregunta. Escribir sobre o teu nome, idade, qué tes no teu cuarto, altura, como estás, que comidas, bebidas, color e xoguetes che gustan (podes engadir o que non che gusta con I DON'T LIKE), qué sabes facer e qué non sabes facer.

__________________________________________________________________________

 

SIMPLE PRESENT QUIZ

 

BE/HAVE QUIZ

 

DESCRIBING PEOPLE QUIZ

 

Instruccións: 

 

1. Facer click no link

2. Poñer un nickname ou apodo 

3. Cando pida rexistrarse darlle a "saltar por ahora" ou pechar a ventaniña

4. Facer o test. Podese facer cantas veces se queira

Viñabig Activities

A DAY IN THE LIFE OF TEACHER VICTOR (PART ONE)

 

1. Review some boring grammar: how to tell the timewh questions and present simple (remember! you add an -s when it's 3rd person!).

 

2. Then try to do this QUIZ about telling the time

 

3. After that, WATCH THIS VIDEO ABOUT TEACHER VICTOR'S ROUTINE DURING THIS QUARANTINE

 

4. Next, DOWNLOAD THESE QUESTIONS and try to answer them in a piece of paper. You don't have to write the question, only the number and the answer. Try to give complete answers. If it's too difficult, do the ones you know and leave the rest. When you finish, take a picture of the paper with your phone and send it to vinhaenglish@gmail.com

4 (traducción): descarga estas preguntas e intenta contestalas nun folio. Non tes que escribir as preguntas, so o número e a resposta. Intenta responder con frases completas. Se é moi difícil, fai as que sepas e deixa o resto. Cando remates, saca unha foto do folio co teléfono e mándao a vinhaenglish@gmail.com

 

Have a nice weekend!!!!

 

 

____________________________________________ 

 

WILLIAM SHAKESPEARE

 

Instructions:

 

1. Watch THIS VIDEO once:

 

2. Download THIS WORKSHEET and do ACTIVITY 1 (write the words under the drawings). If you don't understand any word, Google is your friend.

 

3. Watch the video AS MANY TIMES AS YOU NEED to complete ACTIVITY 2 (order the sentences) and ACTIVITY 3 (choose the correct word). It it's TOO DIFFICULT, THIS can help you.

 

4. Complete ACTIVITY 4 (find the words).

 

5. When you finish, or if it's too dificult and you need help, press THE PANIC BUTTON!

____________________________________________ 

 

ORAL PRÁCTICE

 


Aquí tedes una sinxela actividade sobre comida. A idea e que a adaptedes ao que comedes vos e ao que vos gusta e non vos gusta, vaiades a cociña e grabedes un video decíndoo todo (sen ler polo papel!). Ciberpuntos extra se incorporades o presente continuo mentras estades comendo algo (now, I'm eating a _____________. It's delicious / It's terrible). Se queredes e sabedes como, podedes mandar o video a vinhaenglish@gmail.com

 

 

____________________________________________ 

 

COMPARATIVES REVIEW

 

This is the rule:

 

 

 

And now, let's work...

 

 

1. COMPARATIVES QUIZ

 

2. COMPARATIVES WORKSHEET 1 (QUESTIONS AND ANSWERS)

 

3. COMPARATIVES WORKSHEET 2 (CHOOSE THE RIGHT WORD): If you don't understand a word, you can google it! 

 

____________________________________________ 

 

The Beatles!

 

Instruccións:

1. Descargar ESTA FICHA e imprimir. Se non tedes impresora abrir no ordenador e escribir nunha libreta. Se non entendes algunha palabra búscaa no diccionario ou en google (solo palabras soltas!).

2. Ler o texto. Primeiro en voz baixa para asimilalo, logo en voz alta para practicar.

3. Facer o exercicio de poñer as frases na orde na que suceden no texto.

4. Facer o execicio de escoller o pronome correcto que sustitue a cada suxeito.

5. Escoitar ESTA CANCIÓN e encher os ocos da letra (na segunda páxina da ficha). Podese escoitar tantas veces se queira. Cando remates (ou te rindas) podes buscar en google "All My Loving lyrics" para correxir o exercicio.

____________________________________________ 

 

THE PAST QUIZ

 
 

 
 

Instruccións: 

 

1. Facer click no link

2. Poñer un nickname ou apodo 

3. Cando pida rexistrarse darlle a "saltar por ahora" ou pechar a ventaniña

4. Facer o test. Podese facer cantas veces se queira

We Are The Champions (Queen cover)

 

Summer is here! With better or worse results, we all survived this rainy academic year. We are all champions!

Cinderella Bigfoot

 

 

For the theatre week, the Viñabig students made their English teacher proud by doing a pretty good job in this adaptation from an adaptation by Mike Thaler of the classic folk tale, "Cinderella".

School Is Made For Learning (Nancy Sinatra's "These Boots Are Made For Walking" cover)

 

 

Viñasmall students singing a song about them getting on their English teacher nerves.

Imagine (John Lennon cover)

 

For January 30th, the Viñagrandes and Viñamedios sang a song about a better future, a future of peace.

Traballando o Futuro en Inglés.

Practicando o futuro en Inglés.

Aquí veredes o que nos gustaría ser cando sexamos maiores os vosos compañeiros e compañeiras de 6º de Primaria.

 

Traballo para 1º Ciclo Primaria

Imos ver si nos sae este pequeno traballo sobre algunhas das froitas en Inglés.

Aquí só veredes unha imaxen, pero explicareivos o que tendes que facer. 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut