Skip to Content

CONTEXTO HUMANÍSTICO

O alumnado de 3º e 4º, mesturados, e de 5º e 6º (tamén mesturados) desenvolven a súa aprendizaxe atendendo á seguinte actuación pedagóxica, organizativa e didáctica:

 

Contextos de Aprendizaxe: En cada contexto trabállanse proxectos dunha área que, unido a outros temas diversos, interrelaciona coas distintas áreas de coñecemento e complementan o currículo dun xeito multidisciplinar. En cada contexto traballa un docente como mínimo. 

O Contexto Humnanístico denomínase HUMANIDEIRO.

Dendeunhaperspectivaactualeatendendosemprearealidadesocialeculturalondeviveesedesenvolveoalumnado,este contexto vai ser vital para comprender o que nos rodea. Serán proxectos nos que tamén van intervir varias disciplinas e onde se tratarán fundamentalmente temas relacionados coas as ciencias sociais dende unha perspectiva determinada: entendendo o que sucede ou sucedeu ao noso redor, poderemos entender o que sucede ou sucedeu en contextos máis amplos e descoñecidos.

No contexto humanístico existen catro ou cinto espazos ben diferenciados que permiten o desenvovemento competencial do alumnado;

  • Espazo aumentado: pensado para que o alumnado aumente imaxes (a modo bits de intelixencias) relacionadas cos contidos propios das ciencias sociais. Ao aumentar esas imaxes escanándoas, teremos a oportunidade de acceder a información creada polo alumnado en multitude de formatos: audio, imaxe, vídeo, texto, gráfica…
  • Espazo Documental: neste recanto o alumnado busca, selecciona, organiza información sobre diferentes temas (en soporte escrito ou dixital) coa finalidade de producir algo.
  • Espazo Xeográfico: neste recanto o alumnado utiliza planos, mapas, planisferios, globos terráqueos, etc.,  para localizar e situar diferentes elementos:  formas do relevo, ríos, países, lugares de interese...
  • Espazo Audiovisual: neste recanto o alumnado emprega diferentes medios audiovisuais para publicar e transmitir os coñecementos adquiridos. Os medios e recursos empregados son: tablets, ordenadores, aplicacións dixitais e programas informáticos de texto, imaxe, audio  e vídeo.
  • Espazo Artístico: neste recanto o alumando elabora diferentes creacións plásticas sobre os temas traballados.


page | by Dr. Radut