Skip to Content

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

 

O Consello Escolar é o máximo órgano de xestión do Centro. Del forman parte representantes dos distintos sectores da comunidade educativa, participando conxuntamente na toma de decisións. Pola importancia que ten o Consello Escolar na vida do centro anímase a todos a participar neste proceso electoral.

Durante o mes de novembro do presente curso procederase á renovación de 2 representantes  dos pais, un deles por designación da ANPA, e 3 dos profesores no Consello Escolar do centro. A Xunta Electoral reunida o 5 de novembro, acordou establecer o seguinte calendario electoral:

DO 7 AO 16 DE NOVEMBRO (ámbolos dous inclusive) 

-Exposición dos censo electoral de pais  e período de reclamacións ao mesmo. Os censo estará exposto no taboleiro de anuncios da entrada do centro.

-Prazo de presentación de candidaturas ao Consello Escolar.Son electores e elixibles todos os membros da comunidade escolar. Para a presentación da candidatura e reclamacións ao censo farase un escrito dirixido ao director do centro. Quen o desexe ten modelos á súa disposición na secretaría ou pode descargalos da web do centro.

19 DE NOVEMBRO

-Reunión da Xunta Electoral na que se procederá a admisión das candidaturas, aprobación definitiva de censos electorais, aprobación de modelos de papeletas, sobres,...

-Publicación de candidaturas.

-Publicación definitiva do censo electoral.

-Sorteo público, ás 14,25 horas na entrada do colexio, para a designación dos integrantes mesa electoral para a votación das nais e pais

27 DE NOVEMBRO

-Votación de nais e pais de 9.30 a 15.30 horas.

5 DE DECEMBRO

 -Constitución do Consello Escolar.

Impreso para presentar unha reclamación ao censo.

Impreso para presentar candidatura.page | by Dr. Radut