Lexislación

LEXISLACIÓN BÁSICA DOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

 

 

 

 

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (Decreto 374/1996, do 17 de outubro. DOG 21/10/96. Corrección de erros DOG 06-11-96 e DOG 08/01/97)

 

 Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG, 02/09/97)

 

PERMISOS E LICENZAS

 

 Lexislación da Educación Básica en Galicia

 

Lexislación da Educación Infantil en Galicia

 

 

LOMCE (no arquivo adxunto)

Distribuir contido