MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2018-2020

PRESIDENTE: Belén Fraga Dacosta

XEFA DE ESTUDIOS:Vanesa Salgado Ladrero

SECRETARIA: Araceli Bouzada Dámaso

REPRESENTANTES MESTRES

Sánchez Sueiro, María

Cendán Janeiro, Raquel

Alba Souto Pereira

Díaz Gonzalez, Oscar

Gonzalez Hermida, Alicia

REPRESENTANTES PAIS/NAIS

Mónica Carrera Pereira

Maria Sol Álvarez Vázquez 

Juan Carlos Rodriguez Pardo

Vanesa Martinez Da costa

REPRESENTANTE DA ANPA

María Sol Pereira Fidalgo

REPRESENTANTES CONCELLO

Xosé Luis Vázquez Calvo

REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Purificación González Justo