MEMBROS 2016-2018

PRESIDENTE: Belén Fraga Dacosta

XEFA DE ESTUDIOS:Vanesa Salgado Ladrero

SECRETARIA: Araceli Bouzada Dámaso

REPRESENTANTES MESTRES

Alicia González Hermida

Óscar Díaz González

Susana Camiña Salgado

Caperan Rodriguez, Lorena (curso 2017-2018)  Pablo Nimo Liboreiro(curso2016-2017)

Alba Souto Pereira

 

REPRESENTANTES PAIS/NAIS

Mónica Carrera

Maria Sol Álvarez Vázquez

Vanesa Martinez Dacosta

María Sol Pereira Fidalgo

REPRESENTANTE DA ANPA

Juan Carlos Rodriguez Pardo

REPRESENTANTES CONCELLO

Xosé Luis Vázquez Calvo

REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Purificación González Justo