try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP de Rebordáns
Centro Abalar

Obxectivos Xerais do Colexio

Obxectivos Xerais do Centro

 

 • Potenciar o modelo de escola pública, plural, democrática, participativa e solidaria.

 • Desenvolver competencias clave que permitan ao alumnado o logro dunha formación integral.

 • Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia.

 • Fomentar actividades que faciliten a escoita e expresión de ideas.

 • Fomentar o uso da lingua galega.

 • Potenciar a biblioteca escolar.

 • Promover valores de respecto ao medio ambiente.

 • Desenvolver o proxecto ABALAR para a plena integración das TIC na práctica docente.

 • Fomentar a comunicación entre toda a comunidade educativa, especialmente coa ANPA do centro.

 • Respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e a non discriminación.

 • Realizar as adaptacións pertinentes para que todo o alumnado desenvolva ao máximo as súas capacidades.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Distribuir contido