Tangram

Para empezar o curso nada mellor que o TANGRAM , un antigo xogo chinés formado por sete pezas que resultan de dividir un cadrado en cinco triángulos distintos, un cadrado e un paralelogramo.

O xogo consiste en xuntar as sete pezas para formar diferentes figuras. Pica na imaxe e poderás empezar a xogar.