Skip to Content

Eleccións

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Resultados das eleccións para a renovación do Consello Escolar dos representantes de pais/nais e profesorado, tras as votacións realizadas o día 26 de novembro. (actas)

Eleccións dos representantes de pais/nais

Candidaturas elexidas:

 • Serrano Losada, Susana
 • Nieto Camiño, Raquel

Candidaturas suplentes:

 • Gómez Buceta, Marcos
 • Martínez Súares, Rubén
 • Sieira Nieto, Ana María

Eleccións dos representantes do profesorado

Candidaturas elexidas:

 • Bello Carrera, Mª José
 • Fernández González, Isabel

Candidaturas suplentes:

 • García Cajuso, Ana Isabel
 • García Codesido, Mª del Pilar
 • Leis Cambeiro, Manuela
 • López Martínez, Mª Esther
 • Signiorini Míguez, Carlos

Renovación Consello Escolar: Candidaturas pais/nais

 HOXE ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

De 14:30 h a 18:00h

biblioteca centro

XUNTA ELECTORAL

CANDIDATURAS PAIS/NAIS AO CONSELLO ESCOLAR 2018

 

Gómez Buceta, Marcos

 

Martínez Suárez, Rubén

Nieto Camiño, Raquel

Serrano Losada, Susana

Sieira Nieto, Ana María

Sorteo dos membros da mesa electoral dos pais/nais

Na mañán do día 20 realizouse o sorteo para os membros da mesa electoral e suplentes dos pais/nais.O sorteo foi público e tivo lugar na biblioteca do centro.

Os titulares da mesa son: D. John Rafael Blanco García, Dna. Mercedes Blanco Vázquez e D. Jesús Boo Vázquez. Como suplentes: D. Marcos Boquete Landeira e Dna. Mº del Mar Botana Miranda.

A votación será o día 26 de novembro en horario de 14:30 a 18:00h

2ª reunión Xunta Electoral (IV)

20/11/2018 14:30

Convocada a 2ª reunión da Xunta Electoral, co seguinte orde do día:

Lectura e aprobación se procede da acta da anterior xuntanza
1-Proclamación de candidaturas de pais/nais/titores/as
2-Proclamación de candidaturas do profesorado
3-Proclamación do representante da ANPA e do representante do Concello
4-Deseño e aprobación de papeletas electorais e normas para a papeleta da ANPA se así a solicitase
5-Designación de representantes pais/nais para a mesa electoral

 

 

 

Renovación parcial Consello Escolar 2018 (III)

 1ª Reunión Xunta electoral:

Hoxe martes celebrouse a primeira reunión da Xunta electoral, contituíndose, aprobando o calendario electoral e abrindo o periodo de presentación de candidatura.

Xuntamos documento para a inscripción de candidaturas, que deberán entregar debidamente cumprimentado na secretaría do centro se desexan presentar a súa candidatura.

Renovación parcial Consello Escolar 2018 (II)

Contituída a Xunta electoral para a renovación do Consello Escolar.

Feito os sorteos nos distintos sectores, a mesa queda constituída da seguinte forma:

Presidente: José Antonio Martínez Lista

Representante profesorado: Narciso Rodríguez García

Representante pais/nais/responsables alumnado: José Antonio Gómez Fraguela

Representante persoal non docente: Estrella María Lema Silva

O próximo martes, 6 de novembro,  a Xunta electoral reunirase para establecer o calendarío electoral.

18 de outubro de 2018

Renovación parcial Consello Escolar 2018

De conformidade co establecido na RESOLUCIÓN conxunta do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, durante o mes de novembro realizarase o proceso de renovación parcial do CONSELLO ESCOLAR do centro, que é o órgano de goberno e participación con representantes de toda a comunidade educativa.

Constitución Consello Escolar 2016/17

Publicamos a acta da 3º xuntanza da Xunta Electoral para o proceso de renovación do Consello Escolar.

Novos representantes elixidos:

PAIS/NAIS PROFESORADO PERSOAL ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Vicente Fornés Picher
Mª José Rodríguez Vázquez

Mercedes Calvo Pallas

Amelia Martínez Rios

Mª Helena Nieto Barreiro

Begoña Lores Castrelo

Representantes designados pola ANPA e CONCELLO:

Teresa Andrade Carrillo (ANPA)

Yolanda Bouzas Alfonsín (CONCELLO)

O novo Consello Escolar do centro constituirase o próximo luns 5 de decembro de 2016

 

 

Renovación parcial do Consello Escolar 2016 (II)

Publicamos acta de 2ª Xuntanza da Xunta Electoral do centro na que se aprobaron as candidaturas ao Consello Escolar que serán elexidas o próximo luns, 28 de novembro.

 

Resultados renovacións Consello Escolar

Do proceso de renovación de represetantes do Consello Escolar no sector das familias, profesorado, ANPA e Concello, a Xunta Electoral acordou proclamar de xeito provisional os seguintes membros electos:

Representantes das familias para o Consello Escolar

Candidaturas elixidas Nº Votos
González Bernárdez, Gonzalo 32
Nieto Camiño, Raquel 32
Carballo Fidalgo, Marta 24

Distribuir contido


by Dr. Radut