Skip to Content

Admisión de alumnado 2018/19

Provisionalmente, todas as solicitudes de admisión para o curso escolar 2018/19 presentadas en prazo foron admitidas. As listaxes publicaranse unha vez aprobadas no Consello Escolar,  previsto para o 9 de abril.

Os/as solicitantes deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

Calendario do proceso de admisión para o curso 2018/19

Reserva de praza

 Do 1 ao 15 de febreiro
Listaxe asignación prazas centros adscritos  Antes do 28 de febreiro
Publicación de vacantes 1 de marzo
Presentación de solicitude de admisión  Do 1 ao 20 de marzo
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos  Antes do 25 de abril (aprox. 13 abril)
Publicación de listaxes definitivas  Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula  Do 20 ao 30 de xuño

A todo o alumnado das escolas adscritas da EEI dos Ánxeles e da EEI de Sabaxáns que fixo a reserva para primeiro de primaria no próximo curso, foille adxudicada praza. Deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

Orde admisión 25 xaneiro 2017

Impreso Reserva de praza: Do 1 ao 15 de febreiro

 • Para o alumnado de 6º de Infantil das escolas unitarias adscritas ao centro : EEI de Sabaxáns, Os Ánxeles e A Igrexa
 • Para o alumnado de 6º de Primaria do noso centro. Estamos adscritos ao IES de Brión.

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual ou a través da aplicación

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

No menú: Solicitudes-solicitudes de reserva-crear solicitude de reserva

O xustificante desta  solicitude  deberá presentarse no centro educativo de orixe. Tamén entregar a documentación complementaria para poder prever as prazas nos servizos complementarios. Manual

Documentacion reserva

O alumnado  actualmente matriculado no centro ten asegurada a  praza no centro para o próximo curso, salvo que renuncie ao dereito de permanecia asinando o documento enviado a tal efecto ás familias.

Impreso Solicitude de admisión: Do 1 ao 20 de marzo

 • Para alumnado que non está actualmente matriculado no centro nin nas escolas adscritas. É dicir, novas matrículas para o curso 2018/19.

Documentación: Recomendamos entregar toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento de presentación da solicitude de admisión para aplicar o baremo correspondente no caso de haber máis solicitudes que prazas e para valorar se teñen dereito lexítimo aos servizos complementarios, no caso de solicitalos.

 • Impresos de solicitude AnexoII
 • Copia Dni dos pais, do alumno/a e dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia.
 • Tarxeta sanitaria
 • Folla de empadronamento de toda a unidade familiar
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.
 • Condición de familia numerosa e/ou monoparental se procede
 • Xustificantes de concurrencia de minusvalía no alumno/a a matricular ou en titores/as ou irmáns do alumno/a.

 HORARIOS DO CENTRO

BOS DÍAS COLE: 7:30h

HORARIO LECTIVO: 9:45h - 14:45h.

SERVIZO DE COMEDOR: 14:45h - 15:30h

SAÍDA TRANSPORTE ESCOLAR: 16:30H

 

SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

 • BOS DÍAS COLE: Servizo de pago  ofertado dende a ANPA. Dende as 7:30h ata ás 9:45h.
 • TRANSPORTE ESCOLAR: Servizo gratuíto para alumnado que vive a máis de 2 km do centro. As prazas libres poden ser solicitadas polo resto do alumnado pertencente a área de influenza do centro. O alumnado de infantil da área de influenza das unitarias e o de outros concellos non ten dereito ao servizos complementarios.
 • COMEDOR ESCOLAR:Servizo de pago segundo renda. Dependente da Consellería de educación. Terán dereito preferente ao servizo de comedor o alumnado con dereito lexítimo ao servizo de transporte. O resto de prazas ofertaranse ao resto do alumnado da área de influenza do centro. O alumnado de infantil da área de influenza das unitarias e o de outros concellos non ten dereito ao servizos complementarios. Este alumnado poderá solicitar o servizo, pero en calquera caso formará parte da lista de espera con toda probabilidade ata o 15 de outubro, de chegar a obter praza.
 • BIBLIOTECA - LUDOTECA -SALA DE ESTUDOS: (de valde) O alumnado de primaria terá a súa disposición dende ás 15:30h ata ás 17:30h. estas actividades guiadas por profesorado do centro.
 • OUTRAS ACTIVIDADES (ANPA E CONCELLO): Ofertan distintas actividades de pago segundo demanda en horario de 15:30h a 18:30h.

Os impresos para a reserva e a admisión poderán recollerse na secretaría do centro.

Horario dirección

Secretaría

e administración

Todos os días de 9:30h a 14:30 h.
Xefatura de estudos

Todos os días de 9:45h a 10:45 h.

Xoves de 9:45h a 13:55h.

Dirección

Luns e venres de 13:55h a 14:45h.

Mércores toda a mañá.

AdxuntoTamaño
documentacion_reserva.pdf110.22 KB
orde25_1_17_admision.pdf709 KB
anexo2_admision.pdf1.04 MB
manual_familias_reserva.v.02.pdf153.81 KB
anexo1.pdf636.55 KB
vacantes18-19.pdf20.24 KB


page | by Dr. Radut