Skip to Content

Axudas libros de texto e material escolar. Fondo de libros. 2016/17

Resumo da ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolarcurso escolar 2016/17.

 A-FONDO SOLIDARIO ( 3º, 4º, 5º e 6º de primaria)

 A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria.

 Asignación de libros:

 Asignaranse ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.

 a) Garantiranse libros ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros: seis (6) libros de texto.

 b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 euros e igual ou inferior a 9.000 euros: catro (4) libros de texto.

B-ADQUISICIÓN DE LIBROS (1º e 2º de primaria)

 A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de educación primaria.

 A contía da axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP, de 2º e 4º de ESO e para alumnado de EE será a seguinte:

a) Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros: EP (1º e 2º): 170 euros.

 b) Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 euros e igual ou inferior a 9.000 euros:EP (1º e 2º): 90 euros.

 C-MATERIAL ESCOLAR (1º,2º, 3º, 4º, 5º e 6º de primaria)

 A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria.

 A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP, ESO e EE con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros será de 50 euros.

 RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR (Renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2014)

 Sumaranse a base impoñible xeral (recadro 430) e a base impoñible do aforro (recadro 445) e dividirase entre o número de membros da unidade familiar (a 31 de decembro de 2014).

 SOLICITUDES:

 1-A solicitude será única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente para o curso 2016/17

2-As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferiblemente no centro docente.

3-Impresos: No portal da consellería e tamén na páxina do centro. Poden solicitar asesoramento e impresos na secretaría do centro.

 4-Prazo de presentación: rematará o día 23 de xuño de 2016 (este incluído).

 DOCUMENTACIÓN:

 1-Libro de familia e documentación que acredite situacións que o modifiquen: sentencias xudiciais de divorcio ou separación, certificados de defunción, informe de servizos sociais,...

 2-Certificado acreditativo do grao de discapacidade.

 3.-Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar e da declaración da renda 2014, cando non autoricen a consulta telemática.

OBRIGAS

Ao rematar o curso 2015/16, o alumnado beneficiario de libros de texto ou de material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido con axudas para libros de texto deberá devolvelos ao centro para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2016/17, como data límite 23 de xuño.

 A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2016/17

 Destinar os importes asignados á compra de libros ou material obxeto das axudas.

 Conservar en bo estado os libros e material reutilizable para devolvelos ao rematar o curso 2016/17

ENTREGA E RECOLLIDA DE CHECHES.

Os vales de material escolar e os cheques para libros de 1º e 2º de primaria entregaranse entre o 4 e o 22 de xullo. Tamén a partir do 1 de setembro.

FONDO SOLIDARIO

A publicación das listaxes provisionais de concesión de libros para 3º, 4º, 5º e 6º de primaria será ao redor do 11 de xullo. O 22 de xullo publicaranse as definitivas.

 Brión, 23 de maio de 2016

AdxuntoTamaño
axudaslibrosmaterial.pdf1.33 MB


page | by Dr. Radut