Skip to Content

BENVIDA

 CEIP NOALLA-TELLEIRO

Benvidos á nosa web! Nela atoparás información a cerca do centro e das actividades educactivas que se levan a cabo tanto dentro como fora das aulas.       

                                                           

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

SOLICITUDE DE MÁSCARAS

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%. 

 

Forma de presentación da solicitude:

Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a.

• Prazo:

1.Para o alumnado matriculado no centro no día de publicación da orde no Diario Oficial de Galicia:10 días hábiles a partir do seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, do 15 ao 26 de novembro de 2021. 

2. Para o alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, pase a estar en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou se incorpore a un centro docente público titularidade da consellería ou a un privado concertado procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, a solicitude de máscaras poderase presentar no mesmo prazo que a solicitude de libros e material escolar, é dicir, (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. 

 

ADXUNTASE ORDE DA CONVOCATORIA 

ANPA DO CEIP DE NOALLA-TELLEIRO

NESTE APARTADO PODEREDES VER TODA A INFORMACIÓN RELACIONADA COA ANPA DO CEIP DE NOALLA-TELLEIRO

https://www.facebook.com/anpanoallatelleiro

 

Teléfono de contacto: 608 263 465

email:  anpaotelleiro@gmail.com

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

PRAZO do 20 ao 30 de xuño

 Documentación: 

- Impreso de matrícula cumprimentado (ANEXO III-1)

- Dúas fotografías tamaño carnet.

- Certificado de convivencia.

- Fotocopia do libro de familia onde está inscrito o alumno ou alumna (SE NON SE ENTREGOU NO PROCESO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN)

- Fotocopia do libro de vacinas.

- Fotocopia da tarxeta da seguridade social.

- Certificado médico. 

Outra documentación que deben entregar debidamente cuberta: 

- Folla matrícula (Información adicional para o centro).

- Autorización para as saídas didácticas durante o curso e autorización uso da imaxe.

- Elección Relixión ou Alternativa

LIBROS DE TEXTO CURSO 2021 - 2022

A CONTINUACIÓN ADXUNTANSE OS ARCHIVOS COS LIBROS DE TEXTO POR NIVEL DE CARA Ó CURSO 2021-2022

GUÍA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA 6º DE PRIMARIA

O alumnado de 6º de primaria que supere o curso académico 2020-2021 accederá ó IES de Vilalonga por ser o instituto ao que está adscrito o noso centro sempre e cando ás familia non soliciten matrícula noutro IES diferente.

No documento adxunto tedes unha Guia de Orientación académica proporcionada polo IES de Vilalonga onde se poderán resolver moitas das dúbidas que pode ocasionar o cambio de etapa educativa e de centro. 

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2021/22.

Estarán excluídas as solicitudes que superen os límites de renda per cápita da unidade familiar fixados nesta orde: 10.000 € en axudas para adquirir libros de texto e 6.000 € en axudas para adquirir material escolar.

Prégase que as familias cunha renda per cápita superior a 10.000€ non presenten a solicitude.

 

1. Prazo para presentar solicitudes:

DO 21 DE MAIO Ó 22 DE XUÑO INCLUÍDO

 

2. Lugar e forma de presentación de solicitudes:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexoI) dispoñible na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

4. O formulario de solicitude (anexo I e II) tamén estará dispoñible:

    a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal.

   b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente        en materia de educación.

    c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

    d) Na Secretaría do Ceip Noalla Telleiro.

CLICA NOS ENLACES QUE SEGUEN PARA ACCEDER A ORDE DA CONVOCATORIA E AOS ANEXOS I e II NO CASO DE QUERER PRESENTALA PRESENCIALMENTE:

 

Orde DOG Xoves, 20 de maio de 2021 (xunta.gal)

ANEXOS I e II

23 DE ABRIL DÍA DO LIBRO

23 DE ABRIL DÍA DO LIBRO

Co motivo da celebración do día do libro, o alumnado de Educación Infantil xunto as súas familias elaboraron uns preciosos traballiños relacionados co conto que máis lles gusta.

Estes traballos foron expostos para as familias no exterior do centro e agora forman parte dunha exposición no pasillo de Educación Infantil para que poida ser visitada polo resto do alumnado do centro

Clica na imaxe para ver o album de fotos.

 

LECTURAS RECOMENDADAS POLO DÍA DO LIBRO

Como sabedes, o 23 de abril é o Día do Libro.

Dende o Equipo de Dinamización da Biblioteca queremos compartir con vós as nosas últimas adquisicións e recomendarvos algúns libros de lectura. 

Moi pronto teredes máis noticias nosas!

Estas son as nosas recomendacións:

Distribuir contido


by Dr. Radut