CONTANDO EUROS

Contando euros        

Nesta actividade tes que contar todos os euros que aparecen e dicir a cantidade total.

 

http://www.teachingmoney.co.uk/eurosite/wb/makemeEURO.html