Enquisa sobre o acceso internet nas familias

As novas tecnoloxías xogan un importante papel na formación dos nenos e nese senso o acceso a Inter6net é un dos mecanismos de transmisión de información de maior importancia.  Por esta razón elaboramos esta enquisa que reflexa realide do entorno dos nosos alumnos:

Enquisa

AdxuntoTamaño
enquisa.doc48 KB