AVISO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE 5º

HI! mirade a ver si vos chegou algunha das leccions de edixgal. Mandeinas pero non sei si funcionará.