instruccións de traballo do alumnado en torno ao coronavirus

nestes primeiros momentos, e dada a situación tan cambiante na que estamos a vivir, todo o profesorado recomendamos que os nenos e nenas aproveiten o tempo facendo unha rutina de traballo que debe consistir en un tempo axeitado de lectura e repaso dos temas dados dende xaneiro.

en concreto para sexto, aconséllase repasar en e dixgal os ultimos temas de matemáticas (referidos a fraccións e decimais) e en sociais o tema 7 referido á comprensión de momentos históricos