EQUIPO DIRECTIVO

 

ABALLE TILDE, Mª ÁNGELES

DIRECTOR

CACABELOS CONDE, ANA ISABEL

XEFA DE ESTUDOS

GAMALLO FARIÑA, MAGDALENA

SECRETARIA

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

 

SOTELO CAL, ADRIÁN

TITOR 4º EI (3 anos)

LAGE VILAR, ANA ISABEL

TITORA 5º e 6º EI (5 e 6 anos)

   
 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

GAMALLO FARIÑA, MAGDALENA

TITORA 1º

ARNOSO BOUZA, MARIÁN

TITORA 2º 

PARADA GONZÁLEZ, BEGOÑA / BOYLET VARGAS, INGRID

TITORA 3º 

VILA GARRIDO, FELIPE

TITORA 4º

MUÑIZ VIDAL, ROSA

TITOR 5º A

LORES CONS, GONZALO

TITORA 5º B (coordinador TICs)

DOMÍNGUEZ COUTO, IRENE/ VÁZQUEZ FERNÁNDEZ ALBERTO

COTITORAS 6º 

ESPECIALISTAS

GÓMEZ MESA, ESTEFANÍA

INGLÉS (coordinadora seccións bilingües)

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ ALBERTO

EDUCACIÓN FÍSICA 

CACABELOS CONDE, ANA ISABEL

RELIGIÓN

DOMÍNGUEZ COUTO, IRENE

MÚSICA

TORRES REY, MAIRA INGLÉS (Infantil, 1º Y 2º EP) PLÁSTICA BILINGÜE (5º E.P., 6º E.P.)

ORIENTACIÓN

 
GIL ABELAIRA, VANESSA

ORIENTADORA

 PARADA GONZÁLEZ, BEGOÑA

AL(coordinadora Equipo Dinamización Lingüística)

ABALLE TILVE, MARÍA ÁNGELES/ BOYLET VARGAS, INGRID

PT