try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Aula AL

AULA A.L.

A aula de audición e linguaxe é un espazo para facilitar a adquisición e desenvolvemento da linguaxe e a comunicación en todas as súas dimensións. Na aula diferéncianse varios recunchos de traballo, empregados en momentos distintos en función dos obxectivos a conseguir, realizando actividades variadas.

- Recuncho de praxias e sopro; onde xogamos con diferente material para traballar as bases anatómicas e funcionais da linguaxe.

- Recuncho do ordenador; no que, mediante esta motivadora ferramenta, podemos traballar diferentes aspectos da linguaxe e a comunicación (lectura, sopro, vocabulario, morfosintase…)

- Recuncho de traballo persoal; no que dunha forma personalizada traballamos de xeito específico todos os ámbitos da linguaxe; xogamos coas palabras, cos sons…

- Recuncho do xogo simbólico; para facilitar a estimulación da expresión e comunicación oral.

Na aula de audición e linguaxe trabállase de xeito individual ou en pequeno grupo en función das necesidades detectadas. A finalidade fundamental é conseguir xeneralizar as habilidades lingüísticas conseguidas a todos os ámbitos e contextos da vida cotiá.


Distribuir contido