ADMISIÓN DE ALUMNADO E RESERVA DE PRAZA EN CENTROS PÚBLICOS EN GALICIA PARA O CURSO 2018-2019

 

O vindeiro 1 de febreiro iniciouse o procedemento de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2018/2019.

  • Reserva de Praza para o centro de adscrición (alumnado de 6º EP que reserva praza para o IES de Poio) do 1 ao 15 de febreiro. Presentarase no centro de orixe o formulario de solicitude, que se facilitará na secretaría do centro e tamén está dispoñible na páxina web da consellería de educación (Anexo I). A reserva de praza poderase realizar por internet na aplicación informática "admisión de alumnado": www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ . 

 

  • Solicitude de admisión (alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil/alumnado primaria) do 1 ao 20 de marzo. Presentarase no centro o formulario de solicitude, que se facilitará na secretaría do centro e tamén está dispoñible na páxina web da consellería de educación (Anexo II). A solicitude de admisión poderase realizar por internet na aplicación informática "admisión de alumnado": www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ . 

 

  • Formalización de matrícula en educación infantil e primaria do 20 ao 30 de xuño. Cubrirase o formulario Anexo III que se pode descargar da páxina web da consellería de educación ou solicitar na secretaría do centro.

RELACIÓN DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2017/2018

04/07/2017 20:49
Europe/Madrid

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

CURSO 2017-2018

 

CEIP PLURILINGÜE DE CHANCELAS

 

Código de centro : 36007060

Enderezo : Xunqueiro  s/nº

Concello de Poio

 

CURSO

MATERIA

TÍTULO,EDITORIAL

ISBN

 

 

 

 

 

1º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATOLICA

PROXECTO KAIRÉ

ED. SM

978-84-9854-406-0

 

 

 

 

 

2º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN PROXECTO KAIRÉ

 ED. SM

978-84-4985-4407-7

2º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 2 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

 

9780194503273

 

 

 

 

 

 

3º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 3 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

9780194503365

3º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATÓLICA 3

PROXECTO KAIRÉ  ED SM

978-84-9854-408-4

 

 

 

 

 

4º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 4 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

9780194503525

4º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATÓLICA 4

PROXECTO KAIRÉ  ED SM

9788498544091

4º EP

L. CASTELÁ

LENGUA 4 

ED   ANAYA

978-84-698-0650-0

4º EP

C.SOCIAIS

SOCIAIS 4

ED VICENS VIVES

978-84-682-2898-3

4º EP

C. NATURAIS

NATURAIS 4

ED VICENS VIVES

978-84-682-2843-3

4º EP

VALORES SOCIAIS  E C.

VALORES S. E C.

ED OBRADOIRO  SANTILLANA

978-84-9972-493-5

 

 

 

 

 

 

5º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 5 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

9780194503686

5º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATÓLICA

ED ANAYA

978-84-678-8591-0

5º EP

L. CASTELÁ

LENGUA 5

SUPERPIXÉPOLIS

ED EDELVIVES

 

978-84-2639-353-1

5º EP

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 5

SUPERPIXÉPOLIS

ED EDELVIVES

978-84-2639-358-6

5º EP

C. SOCIAIS

C. SOCIALES 5

ED VICENS VIVES

978-84-682-1543-3

5ºEP

C. NATURAIS

C.NATURALES 5

ED VICENS VIVES

978-84-682-2346-9

 

 

 

 

 

6º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 6

 CLASS BOOK  ED. OXFORD

9780194503815

6º EP

INGLÉS

OXFORD ROOFTOPS 6 ACTIVITY BOOK PACK ED. OXFORD

9780194503822

6º EP

RELIXIÓN

RELIXIÓN CATÓLICA 6º

ED ANAYA

978-84-678-3533-5

6º EP

L CASTELÁ

LENGUA 6º SPX

ED  EDELVIVES

978-84-263-9643-3

6º EP

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 6º –SPX

ED EDELVIVES

 

978-84-263-9648-8

6º EP

L. GALEGA

CADERNOS DE TRABALLO 6º

1º,2º e 3º TRIMESTRE

ED  OBRADIRO SANTILLANA

978-84-822-4877-6

6º EP

C. NATUREZA

C.NATUREZA 6º SPX

ED EDELVIVES

978-84-904-6099-3

6ºE P

C. SOCIAIS

C. SOCIAIS 6º SPX

ED EDELVIVES

978-84-904-6101-3

 

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN CURSO 2017-2018

XORNADA DE PORTAS ABERTAS PARA O ALUMNADO QUE ENTRA EN 3 ANOS O VINDEIRO CURSO:

DÍA: XOVES 15 DE XUÑO

HORA: 12:30h

O alumnado virá acompañado da súa familia para ver o centro. Recibiremos a tod@sos nenos e nenas no patio infantil do colexio.

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017/

Orde do 16 de maio de 2017 (DOG de 22 de maio)

FONDO SOLIDARIO: Alumnos que cursarán 3º e 4º de Primaria con renda per cápita familiar  igual ou inferior a 9.000 €.

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO: Alumnos que cursarán 1º e 2º de Primariacon renda per cápita familiar  igual ou inferior a 9.000 €.

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR: Alumnos que cursarán 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, e 6º de Primaria con renda per cápita  igual ou inferior a 5.400 €.

PRAZO: Ata o 23 de xuño de 2017

DOCUMENTACIÓN: 1 Formulario por familia, copia do libro de familia (e orixinal). Se a situación familiar, en 31 de decembro de 2015,  é diferente á que se rexistra no libro de familia, ou se se dan casos especiais deberá aportarse documentación acreditativa.

RENDA PER CÁPITA: É a renda referida ao exercicio fiscal 2015, o mesmo que a situación familiar. Calcúlase sumando os recadros 380 e 395 da declaración da renda correspondente ao ano 2015  (presentada en 2016) e dividíndoa polo número de membros da UNIDADE FAMILIAR (pais e fillos que conviven: menores de idade, agás os emancipados; maiores de idade con discapacidade; solteiros menores de 25 anos). Os membros con discapacidade igual ou superior ao 33% computarán por dous. No caso de membros con  violencia de xénero non se terá en conta os ingresos do agresor.

IMPRESOS DE SOLICITUDE poden recollerse no colexio ou no portal educativo, en http://edu.xunta.es. Deberán presentarse presencialmente, preferiblemente no centro educativo.

Para máis información, na Orde do 16 de maio de 2017 (DOG de 22 de maio) ou no colexio.

 

Chancelas, 26 de maio de 2017

 

                                                         A Directora

 

                                      Asdo.: Mª Olga Teijeiro Díaz

Powered by Drupal - Design by artinet