Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

zona interactiva, zona de alumnos/as, sala de mestres/as, recursos, para as familias, Ed. Infantil, Ed. primaria

Actividades de Caixanova concedidas e datas de celebración das mesmas

Podes descarga a continuación o listado das tres actividades de Caixanova concedidas e acepatadas para este curso.

Podes descargala de seguido en formato *.pdf

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/system/files/actividades_caixanova_concedidas.pdf

 

Lembra que podes acceder ó catálogo de actividades desde aquí:

http://www.centrosocialcaixanova.com/actividadesescolares/portal/wp-cont...

 

As guías didácticas para o profesorado podes atopalas aquí:

http://actividades.centrosocialcaixanova.com/peticions/php/guias/index.php

 

 

¿Cómo facemos a aproximación á lecto-escritura en Ed. Infantil?

Se ben, como é sabido, o aprendizaxe da lecto-escritura é un obxectivo do primeiro primaria, o currículum de Educación infantil establece que nesta etapa debe levarse a cabo unha "aproximación á lecto escritura". Establece asemade como debe levarse a cabo esta aproximación (sen forzar aprendizaxes, respectando o ritmo madurativo de cada neno, empregando a aprendizaxe por descubrimento...).

 

A través dunha serie de fantásticos vídeos,  elaborados pola AMEI-WAECE (Asociación Internacional de Mestres de Infantil), expoñense os principios do enfoque constructivista no que se sustenta o noso traballo, no tocante á aproximación á lecto-escritura en Educación Infantil e a súa continuación na Educación Primaria.

 

ACCEDE ÓS VÍDEOS EXPLICATIVOS DESDE AQUÍ:

Ou ben accede ós máis relevantes na educación infantil a continaución:

 

IDADE DE INICIO:

- ¿É importanteaprender a ler canto antes ou cando os alumnos/as estén maduros? - VÍDEO 

- Realmente se pode aprender a ler e escribir antes de tempo ¿que perxuicios ten?- VÍDEO

- ¿Que é leer?. Decodificar/aprender. ¿A que idade se debe aprender a ler? ¿como sabelo? - VÍDEO

- ¿Que  prerrequisitos e habilidades previas son necesarias? - VÍDEO

- ¿Que é e como se mide a madurez lectora? - VÍDEO

 

 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

- ¿Que é o enfoque constructivista? - VÍDEO

- ¿Que é a comprensión lectora desdeo enfoque constructivista? - VÍDEO

- Vantaxas dos enfoques constructivistas fronte a métodos tradicionais - VÍDEO 

- ¿Tárdase máis con este enfoque? NON - VÍDEO

- ¿Que tipo de letra é a mais adecuada para iniciar o proceso lecto-escritor? MAIÚSCULA - VÍDEO 

- ¿Por qué é tan importante o nome propio? - VÍDEO 

- ¿Importancia do contextos social? O traballo en grupo e a súa importancia - VÍDEO

- ¿Que tipo de textos son os máis recomendables na Ed. infantil? - VÍDEO

- Propostas pedagóxicas na aula - VÍDEO   

 

MÉTODOS E METODOLOXÍAS:

- ¿Que difrerencia hai entre métodos, metodoloxías e enfoques? - VÍDEO

 


FAMILIA

- Actividades que pode levar a cabo a familia para fomentar o proceso - VÍDEO

 

MOTIVACIÓN

- Importancia da motivación e interese pola lecto-escritura antes do aprendizaxe mecánico - VÍDEO

- ¿Que textos son os máis motivadores para os nenos/as?  Os textos funcionais - VÍDEO

- Influencia do desenvolvemento cognitivo ¿pode un método errado dificultar a aprendizaxe? - VÍDEO


EMOCIÓNS:

- ¿Que debemos ter en conta para afrontar a aprendizaxe da lecto-escritura? - VÍDEO

- A comprensión lectora desde os primeiros momentos da aprendizaxe da lecto-escritura. Ler sen comprender o que se le (decodificación), non é ler realmente - VÍDEO

 

Hai outros moitos videos, exemplos de experiencias en aula, na páxina indicada, todos eles interesantes.

Descarga a plantilla para os traballo da revista escolar "O Cervo"

Podes descargar a plantilla correspondente ó curso 2009-2010, para os traballos da revista escolar, "O Cervo", na sección de Normaliza e Dinamiza -> O Cervo.

Tamén podes acceder directamente desde aquí.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/?q=node/332

Incluído botón de acceso directo ós "Contidos Educativos" do portal edu.xunta.es

Desde agora, na parte inferior da web, no apartado destacados, aparece un novo botón de acceso directo ós Contidos Educativos do portal www.edu.xunta.es, para que os teñamos a man en calquera momento.

 

Invitamos a tódolos mestres/as a seleccionar no seu recanto, tal como acontece no recanto de infantil, estas ou outras aplicacións online que empreguedes na aula, para que sexan coñecidas e empregadas polos demáis compañeiros deste e doutros centros educativos.

Óscar Abilleira Muñiz

Coordinadordo equipo para as T.I.C.

AVISO DA UAC: PHISHING - Non facilitar os datos do correo persoal a ningunha solicitude

É MOI IMPORTANTE NON FACILITAR OS NOSOS DATOS DE E-MAIL (CONTRASINAL) A NINGUNHA SOLICITUDE FEITA.

NUNCA SE PIDEN, NIN DEBEN DARSE, DATOS PERSOAIS POR E-MAIL (CONTRASEÑAS, DATOS BANCARIOS, DATOS PERSOAIS,...) 

Esta práctica de "enganar" ó usuario é coñecida como PHISHING e consiste en facerse pasar por unha entidade para solicitar datos persoais, neste caso a nosas contas de correo.

Este aviso é extensible a contas bancarias, tarxetas de crédito/débito, contrasinais...

Ningún banco, empresa ou proveedor de contidos solicitará baixo ningunha circunstancia por e-mail (ou teléfono) ditos datos, calquera mail recibido onde se pidan contrasinais ou datos persoais SON FALSOS E DEBEN SER BORRADOS.

Facilitar este tipo de datos, é caer no engano, e pode supoñer neste caso concreto que poidan acceder non só ó noso correo persoal senón a tódolos servicios asociados ó mesmo (concurso de traslados, solicitudes relativas a nóminas...).

 

¿Que é e como funciona o PHISHING?

O Phising consiste en enganar ós usuarios que teñen conta de e-mail (tamén pode facerse por teléfono) para "enganándoos" coñecer os seus datos persoais.

Se alguén responde a este tipo de solicitudes e envía os seus datos persoais, pode desde darlle os datos de acceso ó correo persoal a facilitarlle o código pin e datos da nosa tarxeta bancaria....

Reptimos novamente que NUNCA un banco ou calquera outra entidade vai pedir os datos por e-mail nin teléfono. Co cal calquera solicitude vía mail ou telefónica a este respecto SERÁ FALSA.

O feito de ver que o remitente "teña pinta de fiable" ou pareza un enderezo real non é en ningún caso algo que de veracidade á solicitude. É relativamente doado enviar un e-mail facéndose pasar por outro.

Algo común a tódolos métodos de phising (ver a continuación) é que inclúen unha ameaza de cerre ou outro tipo de problemas se non se resposta, para que os usuarios actúen sen pensar o que fan.

 

Modos de phising máis habituais e que NUNCA debemos respostar:

- Facerse pasar por un servidor de correo (como neste caso cos correos da Xunta) advertindo que se non se envían os datos da nosa conta está será pechada, NUNCA O PROVEEDEOR DE E-MAIL VAI A PEDIR OS NOSOS CONTRASINAIS entre outras razóns porque eles mesmos podería acceder a eles en calquera momento, polo cal non tería ningún sentido.

- Facerse pasar por unha entidade bancaria que envía un e-mail pedindo os datos bancarios, pin da tarxeta, código de acceso á banca virtual, tarxeta de coordenadas.  ¿Para que ía querer o banco estes datos se xa os ten no seu poder?.  Este tipo de datos XAMÁIS se solicitan por e-mail ou teléfono e sempre se xestionan persoalmente.

 

- Incluir nun correo uNha ligazón (enlace) a unha web "idéntica"  a do nosO banco, servidor de correo... de modo que o introducir nela os datos estamos "enviándoos" ó creador da mesma e desde ese momento os terá no seu poder, coas consecuencias que poida ter, sendo responsable o usuario das consecuencias que teña, xa que "teoricamente" entregou os datos voluntariamente.

Para evitar este tipo de phising, nunca se deben seguir ligazóns "directas" deste un e-mail, se queremos entrar no noso banco, correo... debemos teclear o enderezo que usamos habitualmente, no que teremos a seguridade de que é o correcto.

 

- Envíar un e-mail cun "novo enderezo" do noso banco online ou do noso correo,  neste caso infórmasenos que o banco ou correo cambiou de enderezo, e incluen o novo, invitándonos a meter os nosos datos (cousa que nunca faría o sitio web real) para que quede "activada" ou similar. Calquera banco ou entidade (servidor de correo, web...) que decida cambiar o seu enderezo sempre o enlazará directamente desde o seu antigo enderezo, polo que deberemos entrar escribindo a dirección de sempre e observar se nos redirixe a unha nova web. Este tipo de cambios de enderezo moi rara vez sucede.

En todo caso este tipo de cambios de web comunícanse sempre desde a páxina real ou por correo postal (no caso dos bancos)

 

 

Esta é mail de advertencia remitido pola U.A.C. a tódolos usuarios do correo @edu.xunta.es

Estimados usuarios/as de correo electrónico:
Detectáronse estes días intentos de ataque de "phishing" realizados contra os nosos usuarios. Este tipo de ataques tratan de enganar os usuarios de internet para que faciliten os datos que os identifican para acceder a certo tipo de servizos que se ofrecen a través da rede, como contas bancarias, ou contas de correo electrónico.
En particular, centos de usuarios recibiron un correo electrónico solicitándolle que se estaban interesados en seguir utilizando a súa conta de edu.xunta.es, facilitasen os datos da mesma e o  contrasinal antes de dúas semanas, ou do contrario a súa conta daríase de baixa.
É moi importante que  NON RESPONDA a esa mensaxe, do contrario a súa conta de usuario estará comprometida.
Se xa respondeu a esa mensaxe facilitando os datos da súa conta de usuario, por favor, cambie  de inmediato o seu contrasinal. Se ten calquera dúbida sobre como facelo póñase en contacto coa UAC (Unidade de Atención a Centros) chamando ó 902 905 445.
Por favor, teña en conta que dende a consellería NUNCA se lle pedirá que facilite o seu contrasinal, e que a súa conta de usuario é persoal e intransferible.

Horarios de clase e persoal para o DOC

Descargade, cubride e gardade no ordenador da sala de mestres (cartafol DOC), entregade en pendrive ou enviade por e-mail os horarios que teñades que cubrir.

Novo mininual sobre a creación de webquest na aual virtual

Podedes atopalo na aula virtual, no apartado profesorado -> funcionamento da aula virtual, ou ben directamente nesta ligazón

 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/moodle/mod/resource/view.p...

Actividades Caixanova 2009-2010 - prazo para solictalas 15 de outubro

Xa está dispoñible o catálogo de actividades de Caixanova para o curso 2009-2010.

http://www.centrosocialcaixanova.com/actividadesescolares

Comunicar aquelas actividades nas que se estea interesado á Dirección para solicitalas empregando a aplicación informática ó efecto.

Engadidos dicionarios online e visitas virtuais a museos

Pódese acceder ós diferentes dicionarios online desde o apartado ZONA DE ALUMNOS/AS.

O listado de múseos e as súas visitas ou galerías virtuais pode atoparse tanto na Zona de alumnos, como no apartado específico da categoría Na rede.

Distribuir contido