Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

Documentos

Modelo para xustificar as faltas de asistencia

Descarga de seguido o modelo para xustificar as faltas de asistencia:

 

Autorización unificada para o uso da imaxe e datos do alumnado en internet (web, youtube, tokkapp e outros)

Tódolos alumnos e alumnas que figuran nesta web, nos vídeos da canle de youtube, así como os datos cedidos a tookapp Scholl ou usados noutros servizos online, para uso exclusivo e educativo do profesorado, contan cunha autorización por escrita asinada polos seus pais/titores.

Pode eliminarse esta autorización, para calquera dos servizos autorizados, en calquera momento, comunicándoo por escrito á Dirección do centro.

Podes atopar máis información sobre a protección de datos do alumnado de centros educativos galegos en www.educonvives.gal.

Podes descargar os modelo de autorización unficado de seguido:

Solicitude de permisos e licencias para o profesorado

Descarga o - ANEXO V -  para a solicitude e/ou xustificación de ausencias do profesorado (permisos e licencias) que se presentan ante a dirección do centro.

 

Ademais, de seguido,  poderás descargar os seguintes Anexos para as diferentes solicitudes de permisos:

-  Anexo 1: Solicitude para a asistencia a actividades de formación organizadas pola Consellería de Educación e O.U.

-  Anexo 2: Solicitude para a sistencia a actividades de formación organizadas polas universidades, sindicatos e outras organizacións.

-  Anexo 3: Autorización para a asistencia actividades de formación organizadas pola Consellería de Educación e O.U.

-  Anexo 4: Solicitude de permisos e licencias para presentar ante o Xefe territorial.

- Anexo 5: Solicitude de permisos e licencias para presentar ante a direción do centro.

 

Os permisos e licencias do profesorado regúlanse pola orde do 5 de abril de 2008 (correxida na orde do 7 de abril de 2008). Ámbolos dous documentos pódelos descargar en formato pdf, no apartado lexislación desta web, ou directamente desde aquí.

 

 

Cuestionario sobre a lingua materna para as familias do alumnado de 3 anos

Segundo o indicado no decreo 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario, o profesorado empregará na aula a lingua materna predominante  entre o alumnado, a cal virá determianda pola Administración Educativa, tendo en consideración unha pregunta que se lles fará antes de comezar o cuso escolar.

Atendendo ás instruccións da Consellería de Educación e O.U., as familias do alumnado que comezará no primeiro nivel do segundo ciclo de Ed. Infantil (3 anos) responderán antes do comenzo do curso, e entregarán na secretaría do centro, a unha pregunta que se inclúe nun anexo remitido ós centros e que pode descargarse de seguido.

Terá a consideración da lingua materna predominante (artigo 5º decreto 79/2010) aquela que obteña o resultado maioritario entre as familias, sen perxuizo da lingua do contorno e da necesaria atención individualizada a cada alumno na súa lingua materna. Esta lingua materna predominante manterase ó longo de todo o ciclo para dito grupo, e será de aplicación para o alumnado que se incorpore con 4 ou 5 anos ó mesmo con posterioridade.

 Descarga o cuestionario sobre a lingua materna:

Instruccións e formularios de matrícula para o alumnado novo.

MATRÍCULA PARA O CURSO 2018-2019

 PRAZO DE MATRÍCULA 2018-2019. Do 20 ao 30 de xuño 

 Recordatorios:

- Os pais/nais dos alumnos/as de infantil que deben entregar a solicitude de matrícula antes do venres 29 de xuño

- Os pais/nais dos alumnos de 6º xa poden pasar a recoller os historiais académicos 

 

 

 

 

RESULTADO DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO.

Descarga a lista definitiva de alumnado admitido no centro (pdf)

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN E MATRÍCULA  2017/2018

  SÓ PARA NOVO ALUMNADO NO CENTRO

 

A QUEN VAI DIRIXIDO?

Este prazo de solicitude de admisión e matrícula, vai destinado a aqueles nenos/as, que actualmente non se atopan escolarizados no noso centro, e desexen facelo a partir do curso 2017-2018.

Só para aqueles nenos e nenas que naceron no ano 2014 ou anterior.

Os alumnos actualmente matriculados no centro, e que continúen no mesmo o vindeiro curso, non deberán formalizar ningún tipo de trámite, xa que teñen a praza reservada.

 

CANDO E COMO FAGO A MIÑA SOLICITUDE?

Pode facer a solicitude de matrícula para o curso 2017-2018 entre o 1 e o 20 de marzo no plazo ordinario.

No caso de quedar vacantes unha vez finalizado o prazo ordinario poderá solicitarse a matrícula fóra de prazo.

Deberá entregar as solicitudes, e a documentación requerida que se indica no seguinte apartado, na secretaría do centro no prazo indicado.

 

QUE DOCUMENTACIÓN TEÑO QUE ENTREGAR?

- Presentación da solicitude ONLINE no portal edu.xunta.gal, desde AQUÍ

- Anexo II (para a solicitude de admisión) debidamente cuberto: Pode solicitalo na Secretaría do Centro ou ben descargalo, cubrilo e imprimilo, desde AQUÍ

- Anexo A (para a solicitude de admisión) debidamente cuberto: Pode solicitalo na Secretaría do Centro ou ben descargalo, imprimilo, e cubrilo a man desde AQUÍ 

- Anexo III-1 (para a matrícula) debidamente cuberto *: Pode solicitalo na Secretaría do Centro, ou ben descargalo dende AQUÍ.

- Enquisa sobre a lingua materna * (só alumnado de 3 anos). Pode solicitala na Secretaría do Centro ou ben descargala desde AQUÍ. Consulta realizada seguindo as instruccións do Decreto do plurilingüismo (Decreto 79/2010 do 20 de maio)

- Impreso de información adicional *: Pode solicitalo na Secretaría do Centro ou ben descargalo desde AQUÍ *

- Fotocopia do DNI do alumno se o ten ou do libro de familia onde sae o almuno/a a matricular *

- Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a *

- Fotocopia de documento que acredite a custodia do alumno de ser o caso  *

 

Outra documentación:

Descarga o documento informativo de instruccións.

-Nota informativa remitida ós centros educativos 

 

 

* Nota: A documentación adicional solicitada no momento de facer a solicitude de admisión (tarxeta sanitaria, enquisa sobre lingua materna, documento de matrícula e folla adicional de datos, ...), será empregada para formaliza-ĺa matrícula automáticamente no plazo previsto (no mes de xuño), non tendo que realizarse por parte dos pais/nais ou titores legais ningún outro trámite posteriormente.

 

 

AÍNDA TEÑO DÚBIDAS. ONDE PODO PREGUNTAR?

Para calqueira dúbida ó respecto do proceso de matriculación pode consultala na secretaría do Centro ou ben empregando estas vías de contacto:

e-mail: ceip.cervinho@edu.xunta.es

Teléfono: 886151205/886151206

 

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE:

En cumprimento do indicado na normativa vixente facemos pública a seguinte información sobre o proceso de solicitude de admisión en matrícula.

Normativa reguladora:

 

Oferta de postos escolares (vacantes):

  • E.I. (3 anos): 15 (6 reservadas para n.e.a.e.)
  • E.I. (4 anos): 3
  • E.I. (5 anos): 3

En E.I. existen só 2 unidades mixtas (3, 4 e 5 anos)

  • 1º: 14(3 reservadas para n.e.a.e.)
  • 2º: 3
  • 3º: 1
  • 4º: 15
  • 5º: 14
  • 6º: 14

Área de influencia: Concello de Campo Lameiro

Adscrición do centro para a E.S.O.: I.ES.  Xunqueira I

Servicios complementarios: Transporte escolar (consultar rutas no centro)

Data de formalización  da matrícula: do 20 ó 30 de xuño (ó entregar xa o impreso de matrícula no momento de facer a solicitude este trámite farase automáticamente no centro)

Nota informativa: O Anexo II será entregado nun único centro, naquel solicitado no primeiro lugar, con independencia do número de centros que se elixan. Non terán validez todas aquelas que non cumpran este requisito.

 

Alumnado de 6º que vai para 1º de E.S.O. 

No caso dos alumnos/as de sexto curso, deberán facer a reserva de praza
no I.E.S Xunqueira I entre o 1 e 15 de febreiro empregando o Anexo I de
reserva de praza en centros adscritos, que podes descargar desde AQUÍ. Deberán entregalo no cento, que os remitirá conxuntamente ó I.E.S. adscrito. 

Distribuir contido