(2019-2020) O profesorado do colexio fórmase sobre a radio escolar e a súa finalidade didáctica.