(2018/2019) Escola de Familias: Charla sobre violencia de xénero e acoso escolar