(2016-2017) Fixadas as datas e horas para a docencia e experiencias con Angélica Sátiro (filosofía para nenos/as)