(2014-2015) Todo isto foi o que tamén aconteceu no mes de novembro