Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

¿Como solicitar os usuarios e contrasinais para os alumnos/as?

Os alumnos/as poden participar en certas partes da web e sobre todo na aula virtual (aulavirtual), pero para poder facelo precisarán ter un nome de usuario e un contrasinal.

Ó fin de facer máis doado o funcionamento, os nomes de usuario e contrasinal deberán ser solicitados  por cada mestre/a ou titor/a ó responsable das T.I.C. do centro.

En cada caso o nome de usuario de cada alumno estará formado polo nome e o primeiro apelido do alumno/a, sendo o contrasinal un conxunto de números e letras aleatorio que poderá ser trocado por calquera outro  polo propio alumno/a.

 

Para alumnos dos primeiros niveis, e cando se considere que non é viable a opcción de ter un usuario e contrasinal por neno, cada titor poderá solicitar un usuario e contrasinal común para todo o curso, de xeito que todos poidan empregar o mesmo baixo a supervisión do mestre/a en cada caso.