Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

¿Cómo facemos a aproximación á lecto-escritura en Ed. Infantil?

Se ben, como é sabido, o aprendizaxe da lecto-escritura é un obxectivo do primeiro primaria, o currículum de Educación infantil establece que nesta etapa debe levarse a cabo unha "aproximación á lecto escritura". Establece asemade como debe levarse a cabo esta aproximación (sen forzar aprendizaxes, respectando o ritmo madurativo de cada neno, empregando a aprendizaxe por descubrimento...).

 

A través dunha serie de fantásticos vídeos,  elaborados pola AMEI-WAECE (Asociación Internacional de Mestres de Infantil), expoñense os principios do enfoque constructivista no que se sustenta o noso traballo, no tocante á aproximación á lecto-escritura en Educación Infantil e a súa continuación na Educación Primaria.

 

ACCEDE ÓS VÍDEOS EXPLICATIVOS DESDE AQUÍ:

Ou ben accede ós máis relevantes na educación infantil a continaución:

 

IDADE DE INICIO:

- ¿É importanteaprender a ler canto antes ou cando os alumnos/as estén maduros? - VÍDEO 

- Realmente se pode aprender a ler e escribir antes de tempo ¿que perxuicios ten?- VÍDEO

- ¿Que é leer?. Decodificar/aprender. ¿A que idade se debe aprender a ler? ¿como sabelo? - VÍDEO

- ¿Que  prerrequisitos e habilidades previas son necesarias? - VÍDEO

- ¿Que é e como se mide a madurez lectora? - VÍDEO

 

 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

- ¿Que é o enfoque constructivista? - VÍDEO

- ¿Que é a comprensión lectora desdeo enfoque constructivista? - VÍDEO

- Vantaxas dos enfoques constructivistas fronte a métodos tradicionais - VÍDEO 

- ¿Tárdase máis con este enfoque? NON - VÍDEO

- ¿Que tipo de letra é a mais adecuada para iniciar o proceso lecto-escritor? MAIÚSCULA - VÍDEO 

- ¿Por qué é tan importante o nome propio? - VÍDEO 

- ¿Importancia do contextos social? O traballo en grupo e a súa importancia - VÍDEO

- ¿Que tipo de textos son os máis recomendables na Ed. infantil? - VÍDEO

- Propostas pedagóxicas na aula - VÍDEO   

 

MÉTODOS E METODOLOXÍAS:

- ¿Que difrerencia hai entre métodos, metodoloxías e enfoques? - VÍDEO

 


FAMILIA

- Actividades que pode levar a cabo a familia para fomentar o proceso - VÍDEO

 

MOTIVACIÓN

- Importancia da motivación e interese pola lecto-escritura antes do aprendizaxe mecánico - VÍDEO

- ¿Que textos son os máis motivadores para os nenos/as?  Os textos funcionais - VÍDEO

- Influencia do desenvolvemento cognitivo ¿pode un método errado dificultar a aprendizaxe? - VÍDEO


EMOCIÓNS:

- ¿Que debemos ter en conta para afrontar a aprendizaxe da lecto-escritura? - VÍDEO

- A comprensión lectora desde os primeiros momentos da aprendizaxe da lecto-escritura. Ler sen comprender o que se le (decodificación), non é ler realmente - VÍDEO

 

Hai outros moitos videos, exemplos de experiencias en aula, na páxina indicada, todos eles interesantes.