Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

(2016-2017) Estreamos equipos cooperativos e estreamos experimento!

En outubro, fixemos por fin os equipos cooperativos, cos que traballaremos en determinadas ocasións.

Nos reunimos cos nosos compañeiros de equipo  

para decidir cómo nos queríamos chamar como equipo, escribir o nome  e ilustralo.

Nuna sesión posterior, buscamos en google unha imaxe que se correspondese co noso nome, para imprimila e pegala no noso panel de equipo, e compuxemos o nome con letras móviles.

Estes son os equipos e os compoñentes de cada un.

                                  SERPIENTES

 

                                
TIGRE LEÓN

 

                          CAMPO LAMEIRO

 

                                CÁRCEL

 

Feitos xa os equipos cooperativos, comezamos os experimentos do ano, neste caso o do mes de outubro, que nós lle chamamos "AUGA DE CORES", unha vez visto o que sucedía.

Como sempre facemos, pensamos en diferentes alternativas cos materiais que Ángela nos presentaba, elaborando hipóteses.

Nesta ocasión non era difícil inferir que con auga, m&ms e un prato, levaríamos a cabo unha experiencia sobre a "disolución".

Separamos os m&ms por cores, colocándoos despois de xeito alterno, levando a cabo unha"serie" no prato en forma de círculo; tiñamos que estar moi atentos para colocar a cor correspondente, engadimos a auga e...a esperar...

Había outras alternativas para colocalos de diferentes maneiras e combinando as cores; diso dependía o resultado final.

                           

Cando a un compañeiro se lle caíron unhas gotiñas de auga no prato das de cor vermello, observamos que inmediatamente as pingas se tinguían de vermello. Tamén observamos que só a parte que estaba en contacto coa auga se volvía branca. Pensamos en qué outras cousas podían ser disolubles e cales non.

Agora nos tocaba a nós levar a cabo o experimento cos equipos.

E rexistramos o proceso, os materiais e o nome no noso dossier dos experimentos.

En novembro faremos o seguinte!