Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

(2008-2009) PINTAMOS POR EQUIPOS E XOGAMOS A PENSAR COAS NOSAS OBRAS

No mes de marzo fixemos unha experiencia plástica e artística que derivou noutros contidos igualmente interesantes e necesarios, e contemplandos no currículo de Educación Infantil.

A mestra deu a idea de organizarnos por equipos e compartindo uns materiais (témperas, pinceis e un trozo de papel) e un espacio, limitado, crear unha obra artística, inicialmente de estilo abstracto, non figurativo, dado que todavía nos estábamos familiarizando con este tipo de arte.

Unha vez finalizada a obra, tratábase de “xogar a pensar” cos nosos cadros  para apreciar ou darnos conta de que con este tipo de arte tamén nos expresamos.


Os obxectivos perseguidos con esta experiencia.


-Traballar por equipos, aprendendo a organizarnos nun espacio e cun material estipulado, a compartir  e a tomar decisións sobre qué facer.

-Tratar de comprender que este tipo de arte é unha forma de expresión, de comunicar, e que podemos con ela expresar ideas, emocións, intencións, contar historias. 

-Fomentar e potenciar o pensamento reflexivo e creativo, xogando a pensar sobre o que nos transmiten estas obras, elaborando hipóteses, chegando a conclusións.


Ademáis destacar que se traballaron contidos como: cores e formas, a limpeza da aula e a nosa propia (limpando ó rematar pinceis, mesas, mans), a expresión oral (falando do que vemos, argumentando, aprendendo novo vocabulario), a creatividade.


E todo a través dunha aprendizaxe cooperativa, é dicir a partir de distintos tipos de agrupamentos e respetando as aportacións de cada un.
A organización por grupos, xurdiu espontáneamente, de maneira natural, e os primeiros en comezar foron:

Iago, Pablo e Raúl:

 

E esta foi a súa obra final:

O 2º equipo foi o de Yaiza, Sara e Antonio:

 

 

 

E este foi o resultado: 


 

E por último o equipo de David, Ana e Aroa:Vos preguntaredes por qué os cadros teñen forma de cadrado, círculo e triángulo.


O fixemos así porque unha vez rematada a experiencia a idea, era decorar a clase con eles e qué mellor que coas formas  xeométricas que estamos a traballar, así sería máis motivador para recordalas.

A segunda parte da experiencia consistía en "xogar a pensar" coas nosas obras, e esto foi o que aconteceu.

 


 

 

 


¿QUÉ VEDES NO CADRO?

 • -Un conexo e un tigre (Sara).
 • -Un gato jugando con ardillas (Aroa).
 • -Un cabalo, unha leona e un jabalí que morreu (Raúl).
 • -Unha serpe comendo coellos pequenos (Pablo).
 • -Choiva (Anxo).
 • -Ventás (Raúl).
 • -Un porquiño, e veu un jabalí e mordeulle (Yaiza).
 • -Una casa, tiene 2 vacas (David).
 • -Un lagarto, e unha culebra e un oso (Antonio).
 • -Lume, arde unha casa. E auga (Ana).

POÑEMOS UN TÍTULO

 • -"TIGRE PELEXANDO".
 • -"ARDILLAS".
 • -"CABALO".
 • -"CASETA".
 • -"TABLA".
 • -"FOTOS".
 • -"PAPEL".

 


 

 


¿QUÉ VEDES NO CADRO?

 • -Un muñeco na cuna (Ana).
 • -Un perro (Aroa).
 • -Un coche marchando á  praia, pillou a un conexo (Yaiza)
 • -Unha roda dun coche (Raúl).
 • -Unha leona, un cabalo e un león  (Iago). 
 • -Un sol, un lobo, un coche,  unhas mans, un bebé (Sara)

 

 POÑEMOS UN  TÍTULO    

 • -"DURMINDO".                   
 • -"PERRO".                            
 • -"PELEANDO".                  
 • -"BEBÉ CON COCHE".          
 • -"BÚFALOS".                      
 • -"FUEGO"                        

 

 


 

 NESTE CADRO VEXO:

 •  -Unha serpe (Anxo).
 • -Un camión levando leña (Raúl).
 • -Una vaca, hace mú, está comendo herba (David).
 • -Un conexo matado, unha serpiente, un lagarto, un neno (Sara).
 • -Animais: unha cabra montesa, unha leona e un cabalo (Iago).
 • -Un coche con tres conexos (Yaiza).
 • -Unha nube, unha lúa e unha casa (Ana).

 

POÑEMOS TÍTULOS:

 • -"CASA CON CERDO".
 • -"CABRA".
 • -"RAPACES XOGANDO FORA".
 • -"CABALLO".
 • -"VACA".
 • -"NENO COMENDO NA CASA".
 • -"CAN PEQUENO". 

 

 

 

Este tipo de actividade nos achegou máis ós intereses dos nenos e nenas, quedou claro que ós da maioría son os animais e polo tanto nos cadros veremos o que nos interese ver, pois se trata dun exercicio de imaxinación e pouco a pouco, tamén de reflexión.


É unha experiencia previa ó que realmente é a FILOSOFÍA PARA NENOS/AS, pensar e falar sobre cousas da vida, que unha vez familiarizados, desenvolveremos e próximas experiencias.

Aprendimos que os títulos dos cadros, ó igual que os dos libros e contos, son un resumo en poucas palabras do que se trata de expresar e polo tanto sempre hai algunha relación entre ambos.