RECOMENDACIÓNS DE LECTURA PARA O VERÁN (Biblioteca)

Premendo nos distintos libros pódense obter máis datos de cada un. 

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA O VINDEIRO CURSO

 Antes do 20 de xullo será necesario entregar para o curso 2020-2021, a seguinte documentación: a solicitude de uso de transporte, a solicitude de uso do servizo de comedor, a solicitude de recollida do alumnado no centro e a solicitude de recollida de alumnado nas paradas do servizo de transporte. 

A SOLICITUDE DE USO DE TRANSPORTE só a ten que solicitar o alumnado de nova incorporación, o que desexe cambiar de parada, o que non é usuario lexítimo e o que precisa empregar dúas paradas. Neste último caso, deberá entregar tamén outros documentos para demostrar a necesidade de uso de dúas paradas.

AS AUTORIZACIÓNS PARA A RECOLLIDA DO ALUMNADO NO CENTRO E PARA A RECOLLIDA DO ALUMNADO NO SERVIZO DE TRANSPORTE deberaas entregar aquel alumnado que desexe autorizar a persoas distintas dos pais para a súa recollida, tanto no centro como na parada do servizo de transporte.

A SOLICITUDE DE USO DO SERVIZO DE COMEDOR deberaa entregar todo o alumnado que desexe empregar o servizo de comedor, sen excepción. A non entrega deste documento, impedirá o seu uso, sendo necesario tamén, ter aboadas as taxas do ano anterior.

 

LIBROS DE TEXTO 2020-2021

LIBROS DE TEXTO 2020-2021

Prema no curso para ver os libros. Tamén pode observalos nos documentos adxuntos.

SERVIZO DE TRANSPORTE. CURSO 2020-2021

SOLICITUDE

A solicitude de uso do Servizo de Transporte, só será necesario que a presenten nos seguintes supostos:

 • Se o/a alumno/a se escolariza por primeira vez no centro.
 • Se desexa cambiar a parada empregada no curso anterior (de forma xustificada).
 • Se precisa empregar máis dunha parada. Neste caso, deberá solicitar no centro, a documentación complementaria que terá que cubrir para xustificar a necesidade de empregar máis dunha parada.
 • Se solicita a parada sen ser usuario lexítimo. Por exemplo, se o domicilio do/a alumno/a se atopa a unha distancia inferior a 2 km, se está escolarizado no centro sen corresponderlle dita escolarización en función das áreas de influencia fixadas, etc. Nestes supostos, tamén deberá cubrir unha solicitude de uso.

AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DO ALUMNADO NO SERVIZO DE TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN

 Datos a ter en conta:

 • Só o alumnado que no curso 2020/2021 curse estudos en quinto e sexto curso de Educación Primaria, poderá cubrir o recadro azul.
 • Non se poderán cubrir ambos recadros. É dicir, se se cubre o recadro azul, non se pode cubrir o recadro laranxa.
 • Teña en conta que cubrindo o recadro azul, autoriza ao/á seu /súa fillo/a para saír só/soa do servizo de transporte.
 • Todos os datos facilitados ao centro a través deste documento, serán cedidos ao servizo de transporte para que poida comprobalos na realización do servizo.

AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DO ALUMNADO NO CENTRO

AUTORIZACIÓN

Datos a ter en conta:

 • Só o alumnado que no curso 2020/2021 curse estudos en quinto e sexto curso de Educación Primaria, poderá cubrir o recadro azul.
 • Non se poderán cubrir ambos recadros. É dicir, se se cubre o recadro azul, non se pode cubrir o recadro laranxa.
 • Teña en conta que cubrindo o recadro azul, autoriza ao/á seu/súa fillo/a para saír só/soa do centro.

SERVIZO DE COMEDOR 2020-2021

ANEXO II

Pode empregar a calculadora de comedores entrando no seguinte enlace: CALCULADORA

Para realizar os cálculos, pode consultar a táboa de exemplos.

A renda de referencia é a do ano 2019 (e dicir, a que tramitaron este ano) e os membros da unidade familiar serán aqueles que a data de 31 de decembro formasen parte da mesma.

FONDOLIBROS

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2020/2021

 

Acceso á aplicación para cubrir os datos.  FONDOLIBROS

O prazo para a presentación das solicitudes abrangue dende o día 20 de maio ao 19 de xuño.

Aquelas familias que desexen cubrir de forma manual os impresos e/ou entregalos no centro, deberán comunicalo previamente. Por motivos de seguridade e organización, asignaráselle unha hora e día para a realización dos trámites de forma presencial. Non se permitirá o acceso sen comunicación previa.

 

Circular

Anexos I e II

Orde do 12 de maio de 2020 (DOG)

ADMISIÓN E MATRÍCULA DO ALUMNADO. Restablecemento do prazo para a presentación das solicitudes.

ADMISIÓN

Prazo para a presentación de solicitudes de admisión: DENDE O DÍA 11 AO DÍA 18 DE MAIO

Debido á actual situación de emerxencia sanitaria, será necesario poñerse en contacto previamente co centro, para presentar as solicitudes de admisión.

Teléfonos de contacto: 886151760 e 643901639

Correo electrónico: ceip.cerdeirinhas@edu.xunta.gal

Non se atenderá a ningunha persoa que non se puxera previamente en contacto co centro para solicitar a presentación da documentación.

 Acceso á documentación (Prema aquí para acceder)

De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

Ligazóns aos cursos.

ACCESO ÁS ACTIVIDADES DE CADA CURSO. Preme aquí.

 

A TRAVÉS DAS IMAXES QUE APARECEN A CONTINUACIÓN, PODEREDES ACCEDER ÁS ACTIVIDADES PROPOSTAS POR CADA TITOR PARA O SEU GRUPO-AULA. PREMEDE NA IMAXE DO CURSO PARA ACCEDER

Tamén podedes entrar nos libros do voso curso a través da icona con libros. Debedes premer sobre a imaxe do libro que desexes (dúas veces) para entrar.

                        

Powered by Drupal - Design by artinet