Profesorado

CLAUSTRO DE PROFESORES

 1. ÓRGANOS DE GOBERNO.

 • Director: Rita Lamas Álvarez

 • Xefa de Estudos: Eva Martínez Baltar

 • Secretaria: Marta Pérez Lage

2. CLAUSTRO DE PROFESORES titorías e especialidades.

 • 2º Ciclo de Educación Infantil.

4º infantil:  Maricarmen Lázaro Quevedo                      

5º infantil:  Cristina Freán Lamela

6º infantil:  Inés Díaz Rifón

Apoio:    Daniel Hermida Otero  

 • PRIMARIA

1º curso: Angélica Novo Reges

2º curso: Alba Rodríguez López

3º curso: María Rosa Blanco Cao

4º curso: Julia Elvira Calvo Varela

5º curso: Susana López Hermida

6º curso: Eva Martínez Baltar                                

 • Lingua extranxeira (inglés).

Rosa Rodríguez García

 • Educación Física.

María José Vázquez díaz 

 • Educación Musical.

Marta Pérez Lage

 • Relixión

María Dolores Abad Cociña

 • Departamento de Orientación

Virginia Jiménez Jiménez

 • Pedagoxía Terapéutica

Bibiana Santos Docal

Rita Lamas Álvarez

 • Audición e linguaxe

María Lorena Rivas Sanjurjo

3. COORDINADORES DE CICLOS E DEPARTAMENTOS

 • Infantil: Daniel Hermida Otero

 • 1º e  2º curso: Angélica Novo Reges

 • 3º e 4º  curso: Julia Elvira Calvo Varela
 • 5º e 6º curso: Susana López Hermida
 • Coordinación Comisión Pedagóxica: Daniel Hermida Otero

4.DEPARTAMENTOS PLANS E PROXECTOS. Coordinadores.

 • Normalización Lingüística: Bibiana Santos Docal

 • Biblioteca Escolar, Plan Lector: Marta Pérez Lage
 • Actividades Extraescolares: María José Vázquez Díaz
 • EDIXGAL/PROXECTO ABALAR: Eva Martínez Baltar
 • Plan das TICs: Daniel Hermida Otero
 • Voz Natura: Rita Lamas Álvarez
 • Plan de Convivencia: Virginia Jiménez
 • Departamento Orientación: Virginia Jiménez Jiménez
Distribuir contido