Profesorado, Equipo Directivo, Consello Escolar, Organigrama

Adscrición profesorado 2021-2022

Adscrición profesorado 2021-2022

 

Profesor/a

Nivel

Grupo

Ciclo

01

Raquel Martínez Román

A

 

02

Sandra Suárez Vieitez

B

 

03

Ana María Vegas Braña

A

 

04

María Yobana Chapela Rouco

B

 

05

Beatriz Salgado Pato

A

 

06

Sonia González Dopazo

B

 

07

Montserrat Rodal Broullón

Apoio

 

08

Rosalía López Nogueira

Apoio

 

09

Iria Pequeño González

A

 

10

Piedad Fuentes Rivas

B

 

11

Susana Costa Osorio

A

 

12

María Hernández Pérez

B

 

13

Laura R. Vicente Álvarez

A

 

14

María del Carmen Suárez Sobrado

B

 

15

Alba Malvido Piñeiro

A

 

16

Lara Boubeta Bamio

B

 

17

Andrés Otero Gómez

A

 

18

Mª Aránzazu Vidaurre Heredero

B

 

19

Mónica Soto Sampedro

A

 

20

Jesús Rodas Sotelo

B

 

21

Jaime Tenorio Pastoriza

Ling. Inglesa  

3ºC

22

José Ángel Dacosta Fernández

Ling. Inglesa

1ºC

23

Mª Paz Martínez Davila

Educ. Musical

3ºC

24

Javier Macías Rivas

Educ. Física

2ºC

25

Eva Graña Menduíña

A.L. - (C.E.I.P. O Hío)

 

26

Laura Abadín Parente

P.T. (Itinera C.E.I.P. A Rúa)

 1º C.

27

Sara Costa Osorio

Pedag. Terapeútica

3ºC

28

Luísa María Arias Prada

Dpto. Orientación

1ºC

29

María Lourdes Esteban Sanz

Audición e Linguaxe

2ºC

30

María del Carmen López Fabeiro

Educ. Relixiosa

2ºC

31

Emilio Abal Lorenzo

Director

 

Consello Escolar

Consello Escolar

EQUIPO DIRECTIVO:

Emilio Abal Lorenzo – Director

Mª Paz Martínez Davila – Secretaria

Montserrat Rodal Broullón – Xefa de estudos

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Mª Yobana Chapela Rouco

Susana Costa Osorio

Javier Macías Rivas

Alba Malvido Piñeiro

Jesús Rodas Sotelo

                                                                                                                           

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS DO ALUMNADO:

Patricia Fernández Barreiro

Antonio Rey Espiño

Elba Ferrari Augusto

Raquel Fernández Vidal

Rosa Mª Castro Paredes

 

REPRESENTATE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

Mª Luz Lago Román

 

REPRESENTANTE MUNICIPAL:

    Pendente de designación

Equipo Directivo

EQUIPO DIRECTIVO CEIP do CASTRILLÓN-COIRO:

 

Emilio Abal Lorenzo – Director

Mª Paz Martínez Davila – Secretaria

Montserrat Rodal Broullón – Xefa de estudos

Distribuir contido